Gia đình Giáo phận Hà Tĩnh phúng viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Maria

Trong khi chờ đợi Thánh lễ An táng, để bày tỏ sự hiệp thông sâu sắc với Giáo phận Mẹ và lòng biết ơn sâu nặng đối với Đức Cha, nhất là để cầu nguyện cách riêng cho Vị chủ chăn kính yêu, người con ưu tú của Giáo phận Hà Tĩnh, chiều hôm nay, lúc 16h30’ ngày 30/8/2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận cùng với Linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo phận Hà Tĩnh đã thắp hương, phúng viếng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha quá cố Phaolô Maria tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, nơi ngài an nghỉ.

Nguyện xin Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót tha thứ những lầm lỗi khi còn sống cho Đức cha Phaolô Maria và đưa Cha vào hưởng sự sống đời đời với Ngài, nơi mà bệnh tật và sự chết không còn tồn tại nữa và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Đức cha Phaolô Maria.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

https://giaophanhatinh.com/

                         

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *