Giáo phận Hà Tĩnh: Chúc mừng và thăm hỏi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Giáo phận Hà Tĩnh: Chúc mừng và thăm hỏi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nhân dịp kỷ niệm 13 năm thụ phong Giám mục và nhân Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi.

Theo sự hướng dẫn của Đức Cha Louis Chủ chăn Giáo phận, sáng ngày 23/7 vừa qua, Cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài cùng một số anh chị em di dân tại miền nam đã đến thăm hỏi, cám ơn và chúc mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nhân dịp kỷ niệm 13 năm thụ phong Giám mục (23/7/2010 – 23/7/2023) và nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 02/02/1945 tại Giáo xứ Làng Anh, Giáo phận Vinh. Ngày 13/05/2010, ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh, khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật và Tình yêu”. Đến ngày 22/12/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám  mục Tiên khởi của tân Giáo phận Hà Tĩnh. Sau hơn 2 năm tại vị, ngày 19/03/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp theo thỉnh nguyện của ngài. Hiện tại Đức Cha Phaolô đang hưu dưỡng tại Học viện Đa Minh, 90 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại gia đình Giáo phận Hà Tĩnh luôn cảm kích và biết ơn Đức Cha Phaolô, vị Chủ chăn tiên khởi khả kính của Giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành trên Đức Cha trong những tháng ngày hưu dưỡng, để Đức Cha luôn an vui và có đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội trong những sứ mạng khác nhau.

Ban Truyền thông Gp. Hà Tĩnh

 

https://giaophanhatinh.com/giao-phan-ha-tinh-chuc-mung-va-tham-hoi-duc-cha-phaolo-nguyen-thai-hop.htdiocese

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *