Giáo phận Hưng Hóa: Trực tuyến Thánh lễ truyền chức Linh mục (17.08.2023)

Thánh lễ truyền chức linh mục cho quý thầy Phó tế sẽ được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận, cử hành vào lúc 8:00, thứ Năm, ngày 17.08.2023 tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc. Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận và quý tân chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *