Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Công bố và giới thiệu nhân sự của giáo phận

Ngày 13 tháng 6, sau phần Kinh sáng, suy niệm và nguyện gẫm. Đức giám mục giáo phận có buổi Hội Thảo gặp gỡ chung với quý cha. Chia sẻ mục vụ, những thao thức trong mục vụ. Ngài nhấn mạnh đến việc lắng nghe và gặp gỡ để có sự cảm thông, nâng đỡ nhau trong đời sống. Trong hoàn cảnh đầy những biến động và đổi thay của xã hội cần trao đổi và lắng nghe để có những thông tin trong mọi lãnh vực để phục vụ cho cộng đoàn. Trong buổi hội thảo này, Đức giám mục đã công bố và giới thiệu nhân sự của giáo phận thông qua việc lắng nghe, bàn hỏi, lấy ý kiến trong dịp tĩnh tâm ngày 16 tháng 3 năm 2023. Trên hết là việc cầu nguyện để tìm và nhận ra thánh ý Chúa. Hội thảo kết thúc trong bình an, vui vẻ và tình thương của Chúa.

9 giờ 30, quý cha, quý thầy cùng mọi người di chuyển sang giáo xứ Mỹ Sơn trong dịp đặc biệt làm phép “nhà mới” (ngôi mộ mới hoàn thành) cho cô Maria Đỗ Thị Lả, đã về với Chúa ngày 23 tháng 01 năm 2023. Đây cũng là dịp đông đảo quý cha trong dịp tĩnh tâm. Quý thầy trong dịp nghỉ hè của các Chủng viện và Học viện để đi giúp xứ quây quần bên phần mộ của cô để cùng Đức cha Làm Phép Mộ mới và cầu nguyện cho cô.

10 giờ 15, thánh lễ mừng kính thánh Antôn Padua, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh, bổn mạng của quý cha, quý thầy…

Trong thánh lễ này Đức Cha chính thức công bố cha Tân Tổng Đại Diện, Đại Diện Đức Giám mục miền Cao Bằng qua công bố Văn thư Bổ nhiệm của cha Văn phòng Tòa Giám mục.

Chủ tế và chia sẻ trong thánh lễ: Cha Tân Tổng Đại Diện đã nói lên tâm tình qua bài tin Mừng (Mt 5, 13-16) là “men” là “muối” trong môi trường và hoàn cảnh sống, cách riêng với quý cha trong sứ vụ mới.

Cuối thánh lễ, Đức cha với những tâm tình của mình đã nhắn nhủ quý cha cùng cầu nguyện cách đặc biệt cùng thánh Antôn Padua để cùng Ngài chăm lo cho công việc chung của giáo phận và của mỗi người. Đức cha cũng thay mặt cho giáo phận cám ơn cha Giuse Trần Đức Hạnh – nguyên Tổng Đại Diện đã cùng với quý Đức cha tiền nhiệm và đặc biệt với ngài lo cho giáo phận suốt 20 năm qua (2003 – 2023).

Sau đây là nhân sự mới trong giáo phận:

 1. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể – Tân Tổng Đại Diện
 2. Cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo – Tân Đại Diện Đức Giám mục miền Cao Bằng (kiêm hạt Trưởng giáo hạt Cao Bằng)
 3. Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo – Hạt Trưởng giáo hạt Lạng Sơn
 4. Cha Gioan. B Trần Văn Thọ – Hạt Trưởng giáo hạt Hà Giang.

Ban Tư Vấn:

 1. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể – Tổng Đại Diện
 2. Cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo –Đại Diện Giám mục
 3. Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm – Đặc trách Ơn gọi
 4. Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo – quản hạt Lạng Sơn
 5. Cha Gioan. B Trần Văn Thọ – quản hạt Hà Giang
 6. Cha Giuse Trần Chu Năng – quản lý TGM
 7. Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc – Chính xứ Tà Lùng (nguyên quản lý TGM)

Hình ảnh tĩnh tâm:

Hình ảnh tại mộ Cô Lả:

Hình ảnh Thánh lễ tại Mỹ Sơn:

Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Công bố và giới thiệu nhân sự của giáo phận

 

Bài viết: BTT GP

Hình ảnh: Đình Duy – Phạm Hương – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *