Giới thiệu chương trình “Có Gì Hay?”

“Có gì hay?” chính hiệu là một cụm từ của Kinh Thánh. Bạn biết cụm từ này ở đâu không? Sau khi Philipphê gặp Chúa Giêsu, ông đã về khoe với ông Nathanaen: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Đó là ông Giêsu, người Nazareth”. Ông Nathanaen liền phán ngay: “Từ Nazareth, làm sao có gì hay được?” Không cần nói nhiều, Philipphê mời: “Hãy đến mà xem!”

Truyền thông Dòng Tên xin giới thiệu đến quý khán thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ chương trình “Có Gì Hay?”. Chương trình sẽ bàn về các Bí Tích, với hình thức không hỏi và đáp như một cuốn giáo lý truyền thống, nhưng một buổi trò chuyện trả lời những câu hỏi đôi khi tréo ngoe của người trẻ. Mỗi buổi trò chuyện khoảng 30 phút được chia làm 3 tập, mỗi tập 10 phút, được phát mỗi tuần trên kênh Youtube Truyền Thông Dòng Tên và Facebook Dòng Tên Việt Nam.

Nếu các bạn hỏi: chương trình này “có gì hay?”, thì chúng tôi cũng chỉ ngả mũ mời: “Hãy đến mà xem!”

Xin giới thiệu đến quý vị số đầu tiên của chương trình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *