Trang thơ: Xác tín

Dẫu cho biến cố đến nhiều

Dù đời có biết bao điều trái ngang

Trung thành chuỗi ngọc kinh vàng

Xác thân cát bụi nghĩa trang sợ gì

Trần đời mốt nọ biệt ly

Nắm xương nuôi cỏ xanh rì ai ơi

Cậy tin Mẹ Chúa trên trời

Hồng thiêng vạn nhánh xinh tươi nhiệm màu

Kết thành những chuỗi linh châu

Thành tâm dâng Mẹ nguyện cầu đoái thương

Mân Côi phép tắc phi thường

Giúp người khốn khổ cùng đường cậy trông

Kính dâng Mẹ đóa bông hồng

Tình yêu bền vững sẽ không phai tàn

Dẫu đời mây gió hợp tan

 Con luôn xác tín Mẹ ban ơn lành.

BCT

13/1/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *