Giới thiệu tân đặc trách HĐĐM GP Long Xuyên

GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH
HUYNH ĐOÀN
GIÁO DÂN LONG XUYÊN

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã trình đơn thỉnh nguyện ngày 23-08-2017. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 25-08-2017, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận, và chính thức bổ nhiệm :

Cha Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng, OP

làm Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Long Xuyên

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn giáo phận Long Xuyên để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ giáo phận giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho các Liên huynh, và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với vị nguyên đặc trách.

Sài Gòn ngày 03 tháng 09 năm 2017

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn ĐMVN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *