Giới thiệu Tân Đặc Trách HĐĐM giáo phận Xuân Lộc

GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH
HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Anh chị em Huynh đoàn Đa minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 12-12-2015. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 14-12-2015, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận liên hệ, chấp thuận và chính thức bổ nhiệm :

Cha Antôn Trần Bảo Toàn OP

Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Xuân Lộc

Và theo sự giới thiệu của cha Antôn Trần Bảo Toàn, Cha giám tỉnh đã phê chuẩn và bổ nhiệm :

Cha Đa Minh Nguyễn Thành Lượng OP

Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Xuân Lộc

toan_luong.jpg

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn giáo phận Xuân Lộc để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận Xuân Lộc giới thiệu quý cha Tân Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với nguyên đặc trách Cha Phanxicô Bùi Quang Thảnh.

Sài Gòn ngày 21 tháng 12 năm 2015

Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh