Gửi các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11

 

 

Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Nếu ai làm gương xấu cho các trẻ nhỏ đã tin Thầy đây thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà đẩy xuống đáy bể còn hơn. Khốn cho thế gian tại những gương xấu! phải có gương xấu,  nhưng khốn cho ai gây nên gương xấu. Nếu tay ngươi hoặc chân ngươi gây nên gương xấu cho ngươi hãy chặt nó và ném xa ngươi: thà ngươi cụt tay hay què chân mà được vào cõi sống đời đời,  còn hơn là lành lặn mà phải vào chốn hỏa ngục đời đời” (Mt18, 6-8).

Chúa Giêsu muốn mọi người phải góp phần làm việc giáo dục,  cách riêng là những thầy cô cùng những nhà lãnh đạo xã hội. Ngài là cha yêu thương mọi người nhưng kiên quyết, liên lỷ loại trừ cái xấu, cái ác bất kỳ hoàn cảnh nào vì nó luôn làm thiệt hại cho xã hội loài người

Nhân đây nghĩ đến những lời của vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam mà thấy buồn khi ông nói đến vấn đề chống tham nhũng, tội ăn cắp của công: Đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình. Rồi gần đây ông lại tiếp: Đánh tham nhũng bây giờ cũng thấy khó vì là ta đánh ta. Ôi thật đáng buồn một thái độ chần chừ, dung túng, hay lùi bước trước cái xấu, tội ác. Một điều  không phải chỉ có Chúa Giêsu, mà cả tổ tiên ta, cả nhân loại ngày nay đều coi nó là kẻ thù và luôn phải tiêu diệt nó.

                                                       Jos Ngọc Năng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *