Video: Thánh lễ tri ân Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Gx. Thánh Tâm 29/07/1982

Sắp tới đây, Gx. Thánh Tâm – Hố Nai sẽ được Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam bàn giao cho Giáo phận Xuân Lộc sau hơn 62 năm tiếp quản. Vì thế, để tỏ lòng tri ân Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Giáo xứ Thánh Tâm đã tổ chức thánh lễ tạ ơn. Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, chủ tế thánh lễ.

https://youtu.be/ftYcn8KdsEM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *