Hành Trang 22 : Giữ luật là tôn trọng anh chị em

http://lh3.googleusercontent.com/-nkXfqlKrd1I/VasfJccUIgI/AAAAAAAAA38/RoYGJaayYHQ/s1600/dm23.jpgBất cứ một tập thể nào cũng cần có kỷ luật. Kỷ luật là ý muốn của Chúa, đồng thời cũng là ý định, quyết định chung của cộng đoàn mà mình gia nhập. Tuy thế, kỷ luật đích thực không bao giờ là những kỷ luật vô hồn, vô ngã; nhưng trong kỷ luật, một cách sâu xa, vẫn lung linh nét huyền nhiệm của cuộc sống con người, một cuộc sống của những con người muốn thi hành ý Chúa, muốn đáp ứng lời kêu mời của Ngài. Vì vậy, coi thường kỷ luật cũng là coi thường tập thể, coi thường quyết định chung của anh chị em mình.

Kỷ luật thuộc về cộng đồng, của mọi người trong cộng đồng, dù là người soạn thảo, dù là người áp dụng hoặc người chấp nhận thi hành kỷ luật. Khi soạn thảo kỷ luật, người ta phải dựa trên mục đích của cộng đồng và tìm cách thế tốt nhất để đạt tới mục đích đó. Khi áp dụng kỷ luật người điều hành cũng phải hiểu rằng kỷ luật không phải để trừng phạt mà là để mưu ích cho người thi hành. Khi tình nguyện gia nhập một cộng đoàn, người ta tự ý chấp nhận kỷ luật của cộng đồng, khi đó kỷ luật không còn là một áp lực bó buộc từ bên ngoài nữa, mà là kỷ luật của mình. Một cách nào đó, như vậy là người ta tự sáng tạo và tự áp dụng kỷ luật cho mình; hoặc nói khác đi khi sống kỷ luật người ta làm cho kỷ luật được sống động, là trả lại cho kỷ luật nét lung linh huyền ảo của cuộc sống con người.

Như đã nói, dù là vị sáng lập và là Bề Trên Tổng Quyền, thánh Ða Minh vẫn tuân phục quyết định của Tổng Hội. Cũng vậy, khi gia nhận Gia đình Ða Minh, người ta phải tuyên thệ trên sách kỷ luật. Ðiều đó cho thấy kỷ luật có một nội dung sâu xa hơn chỉ là chữ chết, những dòng chữ vô hồn. Khi đặt kỷ luật lên trên cuộc sống của mình như vậy, người ta hiểu rằng mình coi kỷ luật là ý muốn của Chúa, ý muốn của cộng đồng.

Nếu không nhìn ra kỷ luật của cộng đoàn, thì hoặc người ta sẽ rơi vào một thứ bái vật, tôn thờ tà thần, tà thần ở đây chính là những qui định độc đoán, áp đặt trên con người, hoàn toàn ngoại tại, hoàn toàn “bất nhân”. Lề luật được đặt ra là vì con người, để nâng đỡ bản tính yếu đuối của con người và nhằm lợi ích chung của cộng đoàn. Tôn trọng kỷ luật là tôn trọng anh chị em mình, tôn trong kỷ luật là biết đặt lợi ích tập thể lên trên sự dễ dãi của bản thân mình, tôn trọng kỷ luật như thế chỉ có thể có được do xác tín rằng kỷ luật là ý muốn của tập thể.