HĐGDĐMVN chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

 

Ban Phục Vụ Huynh Đoành Tỉnh chúc mừng bổn mạng Tình Dòng và mừng Thọ cha Bề trên Giám tỉnh tại Trụ sở Tỉnh Dòng 9g30 ngày 13.09.2019

 

Thống kê Tỉnh Dòng tháng 06.2015

Tỉnh dòng có 368 tu sĩ (trong đó có 1 giám mục, 233 linh mục, 16 phó tế, 81 thầy thần học và triết, 37 tu huynh, 22 tập sinh)

Phục vụ tại 17 giáo phận với 5 tu viện, 3 tu xá, 3 phụ xá,  28 giáo xứ và tham gia nhiều sinh hoạt đa đạng.

Tại hải ngoại có : 1 tu viện, 3 tu xá, 9 giáo xứ.

Tháng 6.2015, tỉnh dòng có cha tân giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP.

Ý nghĩa danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
(Trích tập kỷ niệm ngày thành lập)

Được đứng thành Tỉnh Dòng, các tu sĩ Đaminh Việt Nam chúng tôi đã sung sướng chọn cho Tỉnh Dòng danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”. Thực khó có thể tìm được danh hiệu khác để :

– Nhớ nguồn,
– Định hướng đi,
– Cầu xin sức mạnh.

Giáo hội Việt Nam đã được xây dựng nhờ máu các Tử Đạo. Tân tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam cũng thế … Trong 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, thấp thoáng 38 vị tử đạo thuộc gia đình Đaminh

https://youtu.be/IomUdfGvcOs