HĐGDĐMVN/Gp. Bùi Chu: Bầu BPV/Liên huynh các Giáo hạt (12-20.12.2016)

Trước khi bầu BPV/ Liên huynh nhiệm kỳ 2016 – 2020, cha Đặc trách cùng BPV/Huynh đoàn Giáo phận cấp bằng mãn nhiệm cho quý anh chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong niên khóa  2012 – 2016.

1- Bầu BPV Liên huynh Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, hạt Thức Hóa

* Anh trưởng BPV Liên huynh: Phêrô Mai Văn Tĩnh

2- Bầu BPV Liên huynh Thánh nữ Catarina, hạt Lạc Đạo

* Anh trưởng BPV  Liên huynh: Giuse Phạm Văn Đúc 

3- Bầu BPV Liên huynh Thánh nữ Catarina, hạt Kiên Chính

* Anh trưởng BPV Liên huynh: Giuse Nguyễn Văn Đoan

4- Bầu BPV Liên huynh Thánh nữ Catarina, hạt Tứ  Trùng

* Anh trưởng BPV Liên huynh: Giuse Nguyễn Minh Đức

5- Bầu BPV Liên huynh Thánh Martinô, hạt Phú Nhai

6- Bầu BPV Liên huynh Thánh Martinô, hạt Tương Nam

* Anh trưởng BPV Liên huynh: Antôn Bùi Ngọc Tỉnh

Chúng con xin cảm tạ tri ân hồng ân của Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân côi, Thánh phụ Đaminh và các Thánh Dòng mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Bùi Chu chúng con chọn bầu ra BPV cấp Liên huynh để tiếp tục phục vụ Liên huynh và chu toàn sứ vụ là một thành viên trong Huynh đoàn giáo dân Đaminh, xây dựng Giáo Hội địa phương ngày một thăng tiến.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa.

                                                                        Nam Phương.BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *