HĐGDĐMVN/GP. Bùi Chu – LH.Vinhsơn Quần Phương – HĐ.Phạm Pháo: Thánh lễ Tuyên khấn

Chúng ta vinh dự và tự hào là đoàn viên của Huynh đoàn giáo dân Đaminh, vì ta có Thánh Tổ phụ, thánh Nữ Catarina và các Thánh Dòng và các vị chân Phước. Các Ngài đã sống một đời sống chứng tá cho một niềm tin vào Đức Kitô, đã nêu gương sáng cho chúng ta khi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi thành viên của Huynh đoàn chúng ta cũng vậy, một khi xác tín lời mời gọi trong Dòng chúng ta sẽ “Tuyên khấn” với cha Bề trên Tổng quyền thông qua vị Đoàn trưởng Huynh đoàn và vị Linh mục đại diện cho Giáo Hội.

Huynh đoàn Phạm Pháo có 420 đoàn viên. Anh trưởng Đaminh Đinh Văn Lượng OP, và cha xứ Micae Phạm Văn Tương hằng năm tổ chức cho Huynh đoàn hai lần lễ khấn, một lễ cho đoàn viên lĩnh tu phục vào dịp Lễ kính Mẹ Thánh Catarina, và một lễ cho đoàn viên Tuyên khấn  vào dịp Lễ kính Thánh Đaminh.

Vào tối ngày 08.08.2016, HĐ.Phạm Pháo được cha xứ Micae dâng lễ khấn cho 14 khấn sinh tuyên khấn 3 năm, 14 đoàn viên tuyên hứa vĩnh viễn. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, Thánh Phụ Đaminh, thánh nữ Catarina và các Thánh Dòng đã xin Chúa cho Huynh đoàn chúng con, đặc biệt là 28 anh chị em tuyên hứa hôm nay diễn ra một cách sốt sắng và trang trọng.

Chúng con xin tạ ơn Chúa.

                                                                                               Nam Phương.BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *