Hình ảnh ngày Hành hương Truyền thống tại Gp. Hải Phòng kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, OP

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 30/6/2022, Đức cha Vinh Sơn, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo phận trở về Giáo xứ Kẻ Sặt hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến OP, Quan thầy các Linh mục Giáo phận. Dưới đây là chùm ảnh do BTT GP ghi lại.


Hình ảnh ngày Hành hương Truyền thống tại Gp. Hải Phòng kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *