Hình ảnh – Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục tại quê hương

Sau ngày được lãnh nhận thiên chức linh mục tại giáo xứ Hoàng Nguyên, ngày 04/12/2021 các tân chức trở về quê hương giáo xứ dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và cầu nguyện cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

Tân linh mục Giuse Vũ Duy Giáp tạ ơn tại giáo xứ Ngọc Thị

 

 

Tân linh mục Giuse Vũ Văn Thoan tạ ơn tại giáo xứ Vũ Điện

 

 

Hình ảnh – Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục tại quê hương

 

Tân linh mục Giuse Đặng Văn Khoa tạ ơn tại giáo xứ Đồng Bào

 

 

Tân linh mục Luca Loan Phạm Xuân Hướng tạ ơn tại giáo xứ Chuôn Trung

 

 

BBT Tổng hợp https://www.tonggiaophanhanoi.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *