Họp mặt Quý cha Đặc trách Huynh Đoàn các Giáo phận

– Bắt đầu từ chiều tối ngày 08/09/2020, quý cha đặc trách Huynh đoàn của các giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Đền thánh Mactino để có những ngày họp mặt. Đây là dịp để quý cha chia sẻ với nhau các công việc đang thực hiện cho Huynh đoàn giáo dân Đaminh tại địa phương.

Ban đặc trách và BPV Huynh đoàn Tỉnh cũng mong ước tổ chức các ngày gặp gỡ này, để đón nhận được những góp ý của quý cha đặc trách giáo phận. Việc đóng góp ý kiến của quý cha sẽ giúp cho sinh hoạt của Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam ngày một sống động hơn.

– Dịp họp mặt năm nay, chúng tôi có một số việc cụ thể cần bàn thảo và trao đổi. Trong đó, quý cha đặc trách sẽ góp ý cho việc tu chính Luật Sống của Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam như yêu cầu của Tỉnh hội 2019. Việc tu chính Luật Sống nhằm thích ứng với môi trường xã hội đang thay đổi, hầu giúp các đoàn viên huynh đoàn sống ơn gọi của mình tích cực hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lên chương trình tổ chức Năm Thánh mừng 800 năm cha thánh Đaminh về trời. Chắc chắn việc tổ chức Năm Thánh có ý nghĩa lớn lao, khích lệ đời sống đức tin và chứng tá Tin mừng của anh chị em đoàn viên Đaminh tại Việt Nam.

Xin Chúa chúc lành cho những ngày họp mặt của chúng con!

Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ quý cha đặc trách trong sứ vụ của mình!

Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho từng đoàn viên Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam!

 

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *