Huynh đoàn Bùi Chu Mừng bổn mạng Đức cha giáo phận

Ngày 28/01/2015 lúc 8giờ00 – Cha Jos Nguyễn Cao Huấn, OP. Đặc trách Huynh đoàn giáo phận cùng với BPV đã đến phòng khách của Đức cha giáo phận để mừng bổn mạng của Ngài nhân ngày lễ kính Thánh Toma Aquino.

bc_2015a.jpg

Đức cha vui mừng gặp gỡ và chia sẻ với đoàn vì bổn mạng của Ngài là vị Đại thánh – Dòng Cha Thánh Đa Minh. Đức Cha cũng kể với mọi người là Ngài đã hân hạnh được viếng mộ Cha Thánh Đa Minh nhiều lần khi học ở Pháp. Đức cha tỏ ra vui mừng tự hào khi giáo phận Bùi Chu có số đoàn viên Huynh đoàn đông nhất nước. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy theo bước Cha Thánh mà sống cầu nguyện, sống rao truyền về Chúa và lần chuỗi Mân côi kính Đức Mẹ.

bc_2015b.jpg

Cha Đặc trách và anh trưởng BPV Huynh đoàn giáo phận đại diện hơn ba mươi ngàn thành viên Huynh đoàn đã dâng lẵng hoa chúc mừng Đức Cha và nguyện xin thánh bổn mạng cầu bầu, xin Chúa ban xuống trên Đức Cha muôn ơn lành để Ngài dẫn dắt đoàn chiên trong giáo phận.

Jos. Lâm Ngọc Năng