Huynh đoàn Đa Minh Gx. Phạm Pháo, Gp. Bùi Chu: Mừng lễ Bổn mạng, Nghi thức khấn

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2020, tại ngôi thánh đường giáo xứ Phạm Pháo, giáo hạt Quần Phương, anh chị em trong Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ tề tựu đông đủ để Sinh hoạt Nguyệt hội – Mừng lễ Bổn Mạng – Nghi thức khấn.

– 9h00’, cha xứ Micae Phạm Văn Tương, chánh xứ Giáo xứ Phạm Pháo, sinh hoạt 30’ với anh chị trong Huynh đoàn với nội dung sinh hoạt nguyệt hội hàng tháng.

– 9h30’, anh Đa Minh Lương Văn Điển, Ủy viên học tập HĐGP, chia sẻ Luật sống từ chương I – II, ơn gọi và sứ mạng đời sống đoàn viên

– 10h00’, Thánh lễ. Cha chủ tế chào chúc anh chị em và nói lên Thánh lễ tạ ơn hôm nay trong thánh lễ có nghi thức – Thu nhận – Tuyên hứa tạm – Tuyên hứa Vĩnh Viễn.

Chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế nói lên các nhân đức của thánh tổ phụ Đaminh : Nói với Chúa và nói về Chúa. Ước gì qua nghi thức khấn hứa hôm nay anh chị em hãy ra đi nói về Chúa cho cộng đoàn, …

Sau chia sẻ Lời Chúa là Nghi thức thu nhận  19 thỉnh sinh, khấn tạm 9 thỉnh sinh, khấn vĩnh viễn 12 thỉnh sinh. Được biết Giáo xứ Phạm Pháo hiện có  431 đoàn viên.

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh trưởng Huynh đoàn giáo xứ có lời cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, thánh cả Giuse, thánh tổ phụ Đa Minh và các thánh Dòng đã ban cho ngày lễ tạ ơn, và lễ khấn diễn ra một cách rất trang trọng và trang nghiêm, ….

BTT.Nguyễn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *