Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XVIII TN (08.08.2020)

 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

Ngài là Đấng phù trợ,

là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Bài đọc 1: Kb 1,12 – 2,4

Người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.

Bài trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc.

Lạy Đức Chúa, từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa,
là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,
là Đấng Bất Tử sao ?
Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử
mà Ngài đã đặt dân Can-đê lên.
Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt
mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.
Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng,
tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình ?
Ngài xử với con người như với cá biển,
như côn trùng không người trông coi.
Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,
nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.
Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.
Chính nhờ những thứ ấy
nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.
Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc
chẳng một chút xót thương.
Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì
và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao !
Đức Chúa trả lời và nói với tôi : “Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.
Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.
Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình.”

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

Chúa ngự trị ngàn đời,
Người lập toà xét xử.Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

Chúa là thành che chở người bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,
vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

Đàn ca lên mừng Chúa, Đấng ngự giữa Xi-on,
tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,
tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 17,14-20

Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su  và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.  Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.”  Đức Giê-su đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.”  Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?”  Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,

bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

và mọi hương vị ngọt ngào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *