Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam tổ chức khóa thường huấn giới trẻ 2017

Từ ngày 14 đến ngày 16/7/2017 Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam đã tổ chức khóa thường huấn cho giới trẻ Huynh đoàn các Giáo phận miền Nam tại nhà Huynh đoàn Giáo xứ Long Hương Giáo phận Bà Rịa.

Trong giờ khai mạc có sự hiện diện của Cha FX Đào Trung Hiệu, OP. Đặc trách huynh đoàn Đa Minh Việt Nam và anh Giuse Đỗ An Ninh, trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh dòng, anh Vinh-sơn Phạm Văn Toản trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Bà Rịa.

Ban giảng viên và điều hành lớp học gồm có: Anh Giuse Bùi Ri Cao, Ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh phụ trách học tập; Anh Phêrô Trần Đức khải, Ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh phụ trách Giới trẻ; Anh Giuse Đặng Xuân Bình; Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Anh; Anh Giuse Chu Văn Về và Anh Giuse Nguyễn Vũ Quang trong Ban Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn tỉnh; cùng với các bạn trẻ Huynh đoàn đến từ 12 Giáo phận.

Trong 3 ngày học, nhằm bồi dưỡng bạn trẻ Đa Minh nòng cốt của các Huynh đoàn Giáo phận và Liên huynh, Huynh đoàn trực thuộc HĐT. Giúp các bạn trẻ sống tinh thần Dòng, có khả năng tổ chức, điều hành và sinh hoạt giới trẻ.

Ngày thứ nhất: các bạn được bồi dưỡng về tinh thần dòng do Cha FX Đào Trung Hiệu, OP. Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam và Anh Giuse Bùi Ri Cao phụ trách. Tiếp theo, các bạn được nghe chia sẻ về Chỉ Nam sinh hoạt giới trẻ Huynh đoàn và chức năng nhiệm vụ của Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn các cấp, do anh Phêrô Trần Đức khải phụ trách. Các bạn được học về kỹ năng làm việc nhóm do anh Giuse Đặng Xuân Bình phụ trách và sau đó mọi người cùng hành hương lên núi Đức Mẹ Long Hương và cử hành giờ Kinh phụng vụ tại Linh đài Đức Mẹ, cùng kết thúc ngày học thứ nhất.

Ngày thứ hai: các bạn được hướng dẫn tổ chức và điều hành một buổi họp do anh Giuse Chu Văn Về phụ trách; cùng với đề tài tinh thần phục vụ do anh Giuse Bùi Ri Cao chia sẻ.

Các bạn tiếp tục được hướng dẫn về các phương pháp năng động nhóm do Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Anh Phụ trách; và lên kế hoạch một chương trình sinh hoạt học tập của Giới trẻ huynh đoàn Đa Minh do anh Đặng Xuân Bình chia sẻ. Và sau cùng, mọi người cùng được đi tắm biển thư giãn sau 2 ngày học tập mỏi mệt.

Ngày thứ ba: khởi đầu cho một ngày mới như thường lệ, mọi người cùng tham dự Thánh lễ Chúa nhật XV thường niên và giờ kinh sáng. Sau đó, các tổ được lượng giá bằng việc thuyết trình của mình rất sôi động. Tiếp theo, các bạn lại được Anh Phêrô Trần Đức Khải chia sẻ về Cơ cấu tổ chức của giới trẻ Đa Minh trong Huynh đoàn các cấp và kết thúc khóa học.

9giờ30: Trong phần bế mạc khóa học, sau khi nghe lượng giá của Ban giảng viên và giải đáp những ý kiến của lớp học. Cha Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh dòng tuyên dương mọi người đã nhiệt tình hăng say tham gia khóa học và chia sẻ với mọi người về tinh thần phục vụ. Để tiếp bước cha anh trong dòng và đặc biệt 38 dấu ấn niềm tin tử đạo trong gia đình Đa Minh Việt Nam, ngài nói, “Dân ta phải biết sử ta, ai mà không biết thì tra google (gu-gồ)”“ai làm lãnh tụ thì phải phục vụ anh em; và ai làm đầu thì phải hầu thiên hạ,…”

10giờ30: Thánh lễ tạ ơn do Cha FX Đào Trung Hiệu, OP. Đặc trách Huynh đoàn Tỉnh dòng chủ sự, cùng đồng tế có sự hiện diện của Cha Giuse Trần Văn Đông, OP. Mọi người cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa ban cho qua sự cầu bầu cảu Đức Trinh nữ Maria đấng bảo trợ dòng và thánh phụ Đa Minh là tôi tớ của Ngài.

Sau thánh lễ mọi người cùng chụp hình lưu niệm và tham dự bữa tiệc huynh đệ.

 

haiquanho

 

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *