Huynh đoàn Đaminh Giáo họ Trùng Quang, Gp Bùi Chu: Mừng lễ thánh Tổ phụ

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2020, bắt đầu tuần cửu nhật kính thánh tổ phụ Đa Minh. Ngài là quan thầy đệ nhị của Giáo phận Bùi Chu cũng là quan thầy của Huynh đoàn Đa Minh Giáo họ Trùng  Quang, Giáo xứ Hải Nhuận.

9h00’, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

10h00’, Thánh lễ tạ ơn. Cha chủ tế Đaminh Đinh Ngọc Hoàn chánh xứ Giáo xứ Hải chia sẻ những khó khăn và thuận lợi của giáo họ Trùng Quang. Giáo họ có 137 nhân danh. Trong đó cứ 10 hộ gia đình tôn giáo bạn mới có 1 gia đình người Công giáo sống giữa ba thôn xóm, với tỷ lệ 10% là người Công giáo. Giáo họ cách xa Giáo xứ gần 4km, nhưng tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Tổ Phụ, Huynh đoàn tại Giáo họ lại có 32 Đoàn viên.

Giảng lễ,  cha Chủ tế nhấn mạnh về Kinh Mân Côi và cuộc đời rao truyền Chân Lý của Thánh Tổ phụ: nói với Chúa – nói về Chúa.

Huynh đoàn Đaminh Giáo họ Trùng Quang, Gp Bùi Chu: Mừng lễ thánh Tổ phụ

Trước khi kết thúc thánh lễ chị Trưởng Maria Vũ Thị Hà đại diện cho Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo họ và 32 thành viên cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh phụ Đaminh, thánh Antôn, quan Thầy của Giáo  họ. Cảm ơn cha xứ Đaminh, BPV/Liên huynh cùng quý cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm rất sốt sắng.

BTT. Nguyễn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *