Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh TGP. Sài Gòn mở khóa học tổ chức bầu cử cho Ban Phục Vụ Huynh đoàn các cấp

Theo Luật Sống Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, nhiệm kỳ của Ban Phục Vụ các Liên Huynh và Huynh Đoàn là 4 năm. Chính vì thế, để giúp các anh chị trong BPV Liên Huynh và Huynh Đoàn làm tốt công tác tổ chức bầu cử, BPV Huynh Đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn tổ chức khóa học cách thức bầu cử dành cho các anh chị: Phó BPV, Phụ trách Học tập, Thư ký, Thủ quỹ sẽ là những thành viên trong ban tổ chức bầu cử.

Khóa học diễn ra vào 2 ngày 25.05.2024 & 01.06.2024 tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông. Tham dự khóa học có 38 Huynh Đoàn của 11 Liên Huynh đăng ký học. Nội dung bao gồm 3 phần: phần 1 lý thuyết về bầu cử do chị Têrêsa Trần Thị Thu Hằng hướng dẫn; phần 2, các anh chị thực tập một cuộc bỏ phiếu giả định, nhằm củng cố kiến thức đã học và những điều cần lưu ý trong khi tổ chức bầu cử; phần 3 là giải đáp những câu hỏi xoay quanh số lượng cử tri do Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt O.P. – Phụ tá và đặc trách Giới Trẻ TGP. Sài Gòn phụ trách.

Đặc biệt, các anh chị của khóa học còn vui mừng chào đón Cha Đa Minh Trần Bình Tiên O.P. – Đặc trách huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn đến thăm. Trong phần chia sẻ, Cha nhấn mạnh về tinh thần người Đa Minh là không loại trừ mà luôn nâng đỡ nhau, giúp nhau chu toàn nhiệm vụ mà các anh chị em đoàn viên đã tín nhiệm bầu chọn.

Buổi học kết thúc với niềm hy vọng Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh của TGP sẽ khởi sắc về công tác phát triển Huynh Đoàn, vì luôn có sự đồng hành của quý Cha và quý Thầy, giúp nâng cao tinh thần học tập, tăng cường sự gắn kết và liên đới, nhằm tạo nên sức sống mới của Huynh Đoàn tại các giáo xứ ngay hiện tại và trong tương lai.

BHT HĐTGP.SG

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *