Huynh Đoàn Giáo Phận Đà Lạt Mừng Lễ Bổn Mạng 08.12.2018

Ngày 08-12-2018 là ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày Huynh Đoàn Giáo Phận Đà Lạt (HĐGPĐL) nhận Mẹ là ngày kính Bổn Mạng HĐGP. Vì vậy hằng năm vào những ngày này Ban Phục Vụ HĐGPĐL cùng với Ban Phục Vụ các cấp cũng như các Đoàn viên cùng nhau sum họp để mừng lễ và cũng là để có dịp gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông Huynh Đệ. Ngày mừng lễ Bổn mạng cũng là dịp báo cáo tổng kết những hoạt động theo nghị quyết trong năm và những gì còn khó khăn, hội nghị sẽ có kế hoạch khắc phục, cũng từ đó đánh giá được kinh nghiệm để làm việc. Dựa một số báo cáo của các Liên Huynh và Huynh Đoàn, Đại hội sẽ đưa ra phương hướng chỉ tiêu cho năm tới 2019.

Cụ thể như hướng mục vụ tông đồ bác ái cho Đoàn viên như: Bảo vệ sự sống, giúp người neo đơn cơ nhỡ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm sóc bênh nhân tâm thần, thiếu khả năng trí, chung tay đồng hành đến với vùng sâu, vùng xa , nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiếu thốn, mảng truyền thông loan báo Tin Mừng qua mạng xã hội, …

Nguyện xin, nhờ lời chuyển cầu Mẹ Maria Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Thánh Tổ phụ Đa Minh và các thánh, Thiên Chúa ban cho HĐGPĐL chúng con đầy lửa nhiệt huyết tông đồ dưới ánh soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

BTT. HĐGPĐL

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *