Lưới người như lưới cá (30.11.2023 – Lễ Kính Thánh An-rê Tông đồ)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Nghe giảng

Ngày 30.11: Lễ Kính THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ

Lời Chúa: Rm 10,9-18, Mt 4,18-22

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 4,18-22)

18 Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 

Lưới người như lưới cá (30.11.2023)

“Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.”

Mỗi lần mừng kính các thánh Tông đồ, chúng ta lại nghe vang vọng câu Thánh vịnh hào hùng: “Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.” Vậy thì “các ngài” ở đây là ai? Chính là các vị thánh. Và “thông điệp loan đi” là gì, nếu không phải là Tin Mừng Thiên Chúa nhập thể làm người chịu khổ nạn và sống lại để cứu độ nhân loại.

Lời Thánh vịnh ấy vang lên trong ngày lễ kính thánh Anrê tông đồ mời gọi chúng ta hãy nhiệt thành như ngài. Thánh Anrê được cả bốn sách Tin Mừng ghi lại, là một trong bốn môn đệ đầu tiên đã buông bỏ mọi sự đời này mà đi theo Chúa. Tin Mừng Gioan còn cho chúng ta biết rõ hơn, trước khi làm môn đệ của Chúa, Anrê làm môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Anrê đã đi theo và sống với Chúa suốt ngày hôn ấy. Có thể nói rằng, thánh Anrê là người đầu tiên loan báo Tin Mừng về Đấng Mêsia: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.” Ông đã loan báo điều này cho em mình là Phêrô và cũng có lẽ nhờ lời loan báo này mà Anrê đã đưa được Phêrô đến với Chúa, đưa được Phêrô từ một ngư phủ nghèo nàn, quanh quẩn bên biển hồ Galilê, thành Giáo Hoàng tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo Rôma.

Trở lại với Tin Mừng Mátthêu, ta thấy ơn gọi của thánh Anrê cũng có sự đặc biệt. Chúa gọi Anrê lúc ông đang là ngư phủ trên biển hồ Galilê chỉ bằng câu nói: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Điều này cho thấy Chúa Giêsu đã dùng lời tiên tri để loan báo việc quy tụ lại các dân Do-thái đang rải rác khắp nơi và kêu gọi sự trở lại của dân ngoại để nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, ta thấy rằng sứ vụ của thánh Anrê và các Tông đồ khác theo tinh thần của thánh Mátthêu là sẵn lòng tham gia vào công cuộc truyền giáo theo gương Chúa Giêsu mà không phân biệt Do-thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, có đạo hay ngoại giáo…, tất cả đều được đón nhận Tin Mừng và hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Sau ngày Chúa Phục Sinh và Thăng Thiên, người ta tương truyền rằng thánh Anrê đã loan báo Tin Mừng ở Giêrusalem, Giuđê và Galilê. Sau đó, ngài đến giảng đạo ở vùng Biển Đen và Hy Lạp rồi chịu tử đạo tại nơi đây. Những kẻ bách hại đạo ép ngài dâng hương tế thần nhưng ngài cương quyết từ chối. Cho nên, họ đóng đinh ngài vào thập giá hình chữ X. Khi thấy thập giá mình sẽ phải chết trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính: “Ôi thánh giá tốt lành, thánh giá bấy lâu ta mong chờ, thánh giá tình yêu, hãy đưa ta tới Thầy Chí thánh là Đấng đã nhờ ngươi mà cứu chuộc ta.” Thánh nhân đã được phúc tử đạo và Thiên Chúa đã đội mũ triều thiên công chính cho ngài.

Thánh Anrê quả là vị Tông đồ giàu tình bạn vì ngài đã quảng đại và vị tha chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác, chứng tỏ Anrê là người khiêm nhường, người làm công cho kẻ khác, là người ẩn mình để kẻ khác lớn lên, là người giữ vai phụ cho người khác và ngài sẵn sàng bị quên lãng. Trong cánh đồng truyền giáo để mở rộng Nước Chúa, Chúa Giêsu cần những người như Anrê. Mong sao Kitô hữu chúng ta biết noi gương  thánh Anrê để làm trung gian cho tha nhân với Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu một cách hết tình trong sự vô vị lợi vì xác tín rằng mình đã lãnh nhận cách nhưng không thì cũng phải biết chia sẻ cách nhưng không.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi sứ vụ tông đồ theo thánh ý Chúa như tinh thần của thánh Anrê, vị tông đồ giàu tình bạn và lòng đầy sốt sắng nhiệt thành. Xin củng cố niềm tin của chúng con để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Joston

Theo Chúa (30.11.2022)

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)

Noi gương các Thánh Tông Đồ ngày xưa, cách riêng là Thánh Anrê Tông Đồ mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, khi Anrê nghe được tiếng gọi của Chúa Giêsu liền đi theo Chúa, còn đưa thêm em mình là Simon tới để hai anh em cùng nhau đi theo Chúa, được trở nên Tông Đồ của Chúa. Trở nên Sứ Giả đi loan giảng Tin Mừng sau ngày Chúa chịu tử nạn và Phục Sinh vinh hiển.

Mỗi người Đa Minh chúng ta cũng được Chúa mời gọi đi theo Ngài, tùy vào khả năng và sứ vụ riêng của từng người mà Chúa đã ban ơn cách đặc biệt :

  • Anh theo Chúa và được trở nên Linh Mục, anh hãy sống đúng với thiên chức cao cả đã được Chúa trao phó.
  • Chị theo Chúa và được trở thành Ma Soeur, ơn gọi Thánh hiến rất quý báu, nên chị cố gắng chu toàn sứ vụ đời tu bằng tất cả tâm hồn yêu mến Chúa.
  • Em theo Chúa trong bậc sống đời hôn nhân gia đình, em ráng tuân giữ “Giáo lý hôn nhân” đã được học hỏi, sống đúng chuẩn mực của người ki-tô hữu .

Chúa gọi tất cả chúng ta đi theo Chúa để tìm được hạnh phúc chân thật, vì chính Chúa là “Chân lý”, là nguồn chân- thiện- mỹ, mà ngoài Chúa ra, ta sẽ chẳng thấy được nơi đâu tuyệt đối hơn Ngài.

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con  biết noi gương Thánh Anrê Tông Đồ mừng kính hôm nay, là mau mắn bước đi theo Chúa để được trở nên môn đệ của Ngài, được nên những chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa giữa thời đại hôm nay. Amen.

BCT

Noi gương thánh Anrê theo Chúa rao giảng Tin mừng (30.11.2021)

Ghi nhớ

 Người bảo các ông: “ Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mt 4, 19)

Suy niệm

Nhà Đại văn hào Voltaire (1694-1778) người nước Pháp, ông là một con người rất tài giỏi, có nhiều khả năng hơn người, nhưng thay vì dùng những tài năng Chúa ban cho đó để ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa và làm sáng Danh Ngài thì ông lại chống đối, đả kích Giáo Hội và châm biếm báng bổ Thiên Chúa. Có một lần ông tuyên bố như sau:

  • Ông Giê-su phải cần đến ba mươi ba năm và Mười Hai người môn đệ mới hình thành được đạo Công Giáo, còn tôi, chỉ cần một mình trong vòng hai mươi năm tôi sẽ làm cho Chúa về hưu, vì không còn ai phục vụ Ngài nữa!”.

Đúng hai mươi năm sau lời lộng ngôn đó thì ông ta qua đời. Cơn hấp hối của ông diễn ra thật là khủng khiếp, ông tru tréo gào thét và dùng tay cào xé thân xác mình, Chứng kiến cảnh tượng đó, người giúp việc của ông đã nói rằng:

  • Nếu quỷ Satan mà nó có thể chết được, thì nó cũng không chết cách dữ tợn như Voltaire.

Một người khác cùng chăm sóc cho Voltaire lúc lâm chung thì nói:

  • Nếu đánh đổi cho tôi tất cả sự giầu có của Châu Âu, thì tôi cũng không muốn phải chứng kiến một lần nữa cái chết của kẻ vô thần!

Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Matthêu tường thuật lại sự việc Đức Giê-su kêu gọi Bốn Môn Đệ đầu tiên; đó là các ông Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đi theo Ngài để loan báo Tin Mừng. Chúng ta biết rằng với quyền năng vô cùng của Thiên Chúa thì Ngài chỉ cần phán một lời thôi nhân loại sẽ hoàn toàn được cứu rỗi hết. Thế nhưng Thiên Chúa không muốn như vậy, mà Ngài muốn trong công trình cứu độ của Ngài có sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Khi xưa, khi bắt đầu hành trình rao giảng, Ngài đã tỏ bày ý muốn đó bằng cách chính thức mời gọi các Môn Đệ để họ cùng Ngài mà đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Cho đến lúc trước khi về trời Người còn truyền lệnh cho các môn đệ: “ Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Điều đáng lưu ý và cảm phục ở đây là sau khi nghe tiếng Đức Giê-su kêu gọi thì bốn ông đã đáp lại bằng một thái độ dứt khoát, không do dự, không chần chừ: “Lập tức các ông bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Các ông không đòi hỏi nơi Đức Giê-su một điều kiện nào hết, các ông chỉ một lòng nghe theo tiếng Chúa, dứt bỏ mọi sự và đi theo Ngài. Qua thái độ trên, chúng ta thấy lòng tin tưởng và phó thác nơi các ông mạnh mẽ dương nào, mặc dầu lúc đó có thể các ông chưa hiểu biết về Đức Giê-su nhiều. Điều này  đáng để cho chúng suy gẫm mà học đòi bắt chước.

Ngày chúng ta được rửa tội thì  chúng ta nghiễm nhiên trở thành con cái của Thiên Chúa và là một thành phần trong đại gia đình Giáo Hội. Lúc đó chúng ta có bổn phận và trách nhiệm “ đem Thiên Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa”, đó là căn tính của người Ky tô hữu.

Trong nghi thức Phép Thanh Tẩy, chúng ta nhận được cây nến cháy sáng. Điều đó nói lên rằng chúng ta đã nhận được ngọn lửa sáng từ Đức Giê-su ky tô, ngọn lửa sáng ấy sẽ soi sáng cho chúng ta tiến bước trên đường đời, đồng thời chúng ta cũng phải biết đem ngọn lửa cháy sáng đó để soi sáng cho mọi người chung quanh.

Qua Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa và vì thế chúng ta có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi người chung quanh bằng đời sống đạo đức gương mẫu, chu toàn các giới luật của Chúa và của Hội Thánh để từ cuộc sống tốt đẹp đó người ngoài nhìn vào mà nhận ra Thiên Chúa đang ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn phải siêng năng cầu nguyện, kết hợp với những hy sinh hãm mình dâng lên Thiên Chúa để cầu xin cho những người chưa biết Chúa sớm trở về cùng Ngài, đồng thời sẵn sàng đóng góp tiền của cho công việc truyền giáo của Giáo xứ cũng như Giáo Phận nơi mình đang sinh sống. Đó là phương cách tốt nhất để chúng ta cùng cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài

Thánh Phao-lô trong thư gửi cho tín hữu Cô-rin-tô đã viết: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Thiết nghĩ, câu nói này không phải chỉ dành riêng cho thánh nhân mà là câu nói tâm niệm của mỗi người tín hữu Công Giáo.

Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội kính nhớ thánh Anrê Tông Đồ. Đây cũng là dịp để chúng ta noi gương bắt chước thánh nhân mà sẵn sàng từ bỏ mọi sự của thế gian mà mạnh mẽ, dứt khoát đi theo Chúa và trở nên môn đệ của Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho con được vinh dự cộng tác với Ngài trong công trình cứu chuộc nhân loại, xin cho đời sống của con trở nên khí cụ trong bàn tay của Chúa để mọi ngày trong suốt cuộc đời của con biết kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, biết yêu thương và phục vụ anh em, biết cầu nguyện, hy sinh hãm mình với ước mong Danh Chúa được mọi người đón nhận khắp nơi. Con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ky-tô Chúa của con. Amen.

Sống Lời Chúa.

Luôn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo được tiến triển và mỗi ngày cố gắng làm một việc tốt với ý nguyện cho mọi người nhận biết Chúa.

Đaminh. Trần Văn Chính.

Từ bỏ để chọn lựa (30.11.2020)

Từ bỏ là một thái độ dứt khoát, đòi hỏi một ý chí kiên định, một sự chọn lựa khôn ngoan và sáng suốt.
Con người luôn luôn có hai chiều hướng tồn tại, đó là thiện và ác, phúc và tội, khôn ngoan và dại khờ, đúng và sai, lợi ích và thiệt thòi, sống và chết, thiên đàng và hoả ngục. Đứng trước một sự chọn lựa ta phải dứt khoát không thể lưỡng lự, hoặc chọn cái hay chọn cái khác, mà phải chọn dứt khoát. Vì khi lưỡng lự chính là lúc ta thiếu khôn ngoan sáng suốt nên không thể đưa ra quyết định dứt khoát để chọn lựa.
Chính vì tâm lý, ý chí con người luôn hay dao động nhất là về tình cảm và giàu sang, cho nên dẫn đến dùng dằng trong chọn lựa khó dứt khoát, và thời cơ sẽ mau qua. Khi thời cơ đã qua thì sự thiếu dứt khoát luôn trở nên một điều xấu, hoặc nuối tiếc. Có câu chuyện kể rằng:
Trên sân ga, một đôi tình nhân đang ngồi bên nhau để dành cho nhau những giây phút chia tay cuối cùng, vì cô ta phải dứt khoát từ bỏ anh, người cô yêu say đắm để vâng lời cha mẹ mà chuyển đi phương xa. Khi đoàn tàu đã hú còi báo chuẩn bị chuyển bánh, thì đôi uyên ương dùng dằng khó dứt khoát. Khi cô ta nghe tiếng mẹ gọi, cô đã vội vàng chạy lên tàu. Khi chạy đến nơi thì cửa tàu cũng đã khép. Buồn bã qua lại chỗ người yêu, thì người yêu cũng đã lên tàu về quê.
Lòng người luôn bị dao động bởi thiếu sức mạnh của tinh thần, vắng bóng sự khôn ngoan của Thánh Thần, khi trong tình huống cần phải quyết định dứt khoát thì không thể dứt khoát.
Tin Mừng hôm nay theo thánh Mát-thêu (4,18-22) tường thuật Chúa Giêsu đi tuyển các môn đệ để thực hiện công cuộc cứu chuộc trần gian. Chúa Giêsu đã gọi ông Phê-rô và ông Anre đi theo Chúa làm tông đồ của Chúa. Khi ông Anre nghe tiếng Chúa Giêsu gọi, thì ngay lập tức ông bỏ tất cả ở mà đi theo Chúa. Ông đã có một thái độ dứt khoát không một chút do dự hay hoài nghi.
Vì sao ông lại có thể dứt khoát trong chọn lựa như thế. Cũng như sự chọn lựa dứt khoát theo Chúa của mười hai tông. Phải chăng các ông đã nhìn thấy những phép Chúa Giêsu đã làm, hay các ông biết Chúa là Vua, hay Chúa rất giàu sang phú quý… Chúa Giêsu không phải như thế.
Vậy vì đâu mà các ông có chọn lựa dứt khoát như thế?
Có thể nói rằng, sau khi Chúa Giêsu ăn chay bốn mươi ngày đêm để cầu nguyện, Chúa Giêsu đã tràn đầy Thánh Thần hiện rõ trên con người đầy quyền uy của Thiên Chúa, nên khi nhìn thấy Chúa Giêsu và nghe tiếng Chúa gọi, thì trong lòng ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thánh. Và ông chọn lựa dứt khoát.
Làm sao ông Anre có thể nhận ra Chúa Giêsu?
Để nhận ra Chúa Giêsu là Đấng không thuộc về thế gian đang đứng trước mặt mình, chắc chắn ông đã có một đời sống thánh thiện, thuộc về Thiên Chúa. Đời sống của ông chính là luôn cầu nguyện kết hợp với những điều dạy bảo trong kinh thánh, khao khát sự trọn lành thánh thiện, và đặc biệt là ông luôn sống trong sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa. Cho nên khi gặp Chúa Giêsu và nghe lời mời gọi, Thần Khí Chúa đã tác động mạnh mẽ trong ông, và ông đã biết từ bỏ để sẵn sàng chọn làm môn đệ của Chúa Giêsu.
Cũng như tông đồ Nathanael khi gặp Chúa Giêsu (Ga 1, 45-51), ông thốt lên: “Lậy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel”. Hoặc cuộc gặp gỡ của ông Gia kêu (Lc 19, 1-10), khi Chúa gọi ông từ trên cây sung, ông đã vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón tiếp Người. Ông Nathanael và ông Gia kêu chắc chắn là có một đời sống kết hợp với Thiên Chúa qua đời sống thường ngày, dù là vẫn ở trong tình trạng yếu đuối tội lỗi. Nhưng sau khi gặp Chúa, đã từ bỏ dứt khoát để chọn điều tốt đẹp nhất là Chúa Giêsu Kitô.
Trong cuộc sống của mỗi con người ngày nay, nhất là trong thời đại công nghệ hiện đại 4.0, mạng lưới thông tin tuyên truyền rất linh hoạt, thông minh, ảo diệu, thuật hoá khôn lường, làm cho cái tâm của mỗi con người đều bị ảnh hưởng, dẫn đến mù mờ lương tâm, không biết chọn lựa, dẫn đến dứt khoát từ bỏ những điều tốt lành mà tin theo phó thác những điều xấu xa, tội lỗi. Thậm chí chọn lựa sai lầm đến nỗi chống đối cả Giáo Hội, chống đối cả Thiên Chúa.
Từ Bỏ để Chấp Nhận, nếu cứ thuận theo con người thì không thể có một chọn lựa đúng, một chọn lựa thánh thiện hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, cần phải có một sự kết hợp với Chúa Thánh Thần, để mọi suy nghĩ và quyết định từ bỏ hay chọn lựa mới thật sự là đúng, là thánh thiện, là được sống muôn đời. Trong Mùa Vọng, hơn bao giờ hết là cần phải biết chuẩn bị để đón Chúa, khi Chúa Giêsu Hài Đồng đến trong lòng, ta sẽ có sự Từ Bỏ dứt khoát để chọn lựa sự Bình An của Chúa Hài Đồng Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết noi gương Thánh Anre sống đời sống kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, trong bác ái, trong hy sinh và trong phục vụ, để con luôn có Chúa trong tâm hồn, trong trí khôn, cho con luôn sáng suốt và khôn ngoan để chọn điều tốt lành, thánh thiện, và chỉ chọn một mình Thiên Chúa. Amen.

Mạnh mẽ can đảm 

Anrê tiếng Hy lạp có nghĩa là mạnh mẽ can đảm. Thánh Anrê được vinh dự làm một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Con của Gioana. Như anh mình là Phêrô, Ngài làm thuyền đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Như thế Ngài thuộc lớp người khiêm tốn được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilêa cũng gọi là hồ Giênezareth. Ngày ấy đang khi cùng với Phêrô đi thả lưới, Chúa Giêsu đã đi ngang qua và đưa lời gọi sẽ quyết định cuộc đời các Ngài:

– Hãy theo tôi, tôi sẽ làm các anh thành các ngư phủ lưới người ta.

Đây không phải lần đầu Anrê đã gặp Đấng Cứu Thế. Thỉnh thoảng Ngài có tới nghe Gioan Tẩy giả rao giảng trong sa mạc. Khi ấy Chúa Giêsu xuống Galilea và Gioan tẩy Giả đã nói:

– Đây là Chiên Thiên Chúa.

Và Anrê có mặt ở đó với Gioan, đã biết được Người là Đấng Thiên Sai mà nhân loại mong chờ. Gioan và Anrê lên đường theo Người xa xa vì họ cảm động và không dám tới gần. Nhưng Chúa Giêsu quay lại và nói với họ:

– Các anh tìm chi vậy?

Họ, những người chỉ tìm, chỉ muốn Chúa thôi đã thưa lại:

– Thưa Thầy, thày ở đâu?

Chúa Giêsu nói:

– Hãy đến mà xem.

Và cả hai đã ở với Chúa hôm ấy.

Khi trở về nhà Anrê đã nói với anh mình:

– Chúng tôi đã gặp được Đấng Thiên Sai.

Từ đó hai anh em đã bỏ chài lưới để tới gần Chúa Giêsu. Họ nghe Người và thần tính của Người dần dần rọi sáng tâm hồn họ. Họ đã tôn thờ Đấng Cứu Thế ở trong lòng rồi.

Ở tiệc cưới Cana, Anrê đã thấy Chúa Giêsu biến nước thành rượu và lần đầu tiên thấy tỏ lộ vinh quang thần linh của Ngài. Thế là sau biến cố ấy Chúa Giêsu đã gọi hai anh em bên bờ biển Galilea và họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa.

Anrê đã rạng rỡ trong lòng mà tham dự vào cuộc chữa lành các bệnh nhân gặp thấy trên đường đi, việc phục sinh những kẻ chết, việc Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn người đói lả vây quanh Chúa Giêsu. Chính Anrê đã nói:

– Có một bé trai có năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu đối với ngần này người (Ga 6,8-9).

Và Ngài được thấy Chúa Giêsu tăng gấp số thực phẩm. Ở Giêrusalem, Ngài còn cho Chúa biết rằng: lương dân đã xin với Philipphê cho được gặp Người. Ngài đã nghe loan báo các chân phúc, các dụ ngôn. Ngài đã có mặt trong bữa tiệc ly. Sau phục sinh, Ngài đã sung sướng gặp lại Thày Chí Thánh. Ngày lên trời, Ngài thấy Người tiến lên mây trời. Ngày hiện xuống, Ngài đón nhận Chúa Thánh Thần.

Sau những tường thuật trên của Phúc Âm, người ta không biết gì chắc chắn nữa về Anrê. Các bản văn không có thẩm quyền nói rằng: Ngài đã góp phần Phúc Âm hóa dân chúng miền Bithynia, Bontê và Galitia. Ngài bị bắt bên bờ Bắc Hải và kết thúc cuộc đời tại Achaia. Lửa đức ái rực cháy trong lòng vị tông đồ. Người ta nói rằng: để cải hóa một tâm hồn, Ngài ăn chay 5 ngày.

Đây là tục truyền kể lại cuộc tử đạo của thánh Anrê ở Taurida: Egêa, tổng trấn tỉnh đó cho biết vị tông đồ có mặt ở Patras, thủ phủ của ông, ông liền vội vã tới nơi: kẻ ngoại lai này muốn phá hủy đền thờ các thần minh ư? Nhưng Anrê không sợ gì Egêa. Ngài đã nắm vững được chân lý. Ngài nói:

– Tôn thờ loài người chỉ là dị đoan điên khùng. Ông đã lãnh quyền xét xử người ta, trước hết ông phải biết đến vị thẩm phán xét xử mọi người chúng ta ở trên trời và ông phải tôn kính ca ngợi Người.

Egêa vặn lại:

– Vị thẩm phán anh nói là Chúa Giêsu mà lời ông ta thường giảng dạy đã làm cho ông ta phải chết trên thập giá chứ gì? Vậy nếu anh không dâng hương tế thần, anh cũng sẽ phải chết trên thập giá như vậy.

Không hề sợ sệt, Anrê như rạng rỡ vì hạnh phúc: làm sao Ngài để mất danh dự được đóng đinh vào cùng một khổ giá như thày mình được? Khi bắt đầu những tra tấn đầu tiên, lòng dũng cảm còn tăng thêm, Ngài nói với Egêa:

– Cực hình cuối cùng ông đe dọa sẽ được tiếp liền bằng vinh quang bất diệt.

Khi thấy thập giá mình sẽ phải chết trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính mà người ta thích lập lại lời chào ấy:

– Ôi thánh giá tốt lành, thánh giá bấy lâu mong chờ, thánh giá nhiệt tình yêu mến, hãy đưa ta tới Thầy Chí Thánh là Đấng đã nhờ ngươi mà cứu chuộc ta.

Dịu dàng Anrê giang tay ra. Ngài bị cột bằng giây để cái chết tới chậm hơn. Hình phạt sẽ kéo dài hai ngày và người ta còn nghe Ngài tiếp tục rao truyền đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Dân chúng vây quanh Ngài với niềm thán phục đã xin quan tổng trấn tháo giây cho Ngài. Họ nói:

– Hãy trả con người thánh thiện cho chúng tôi. Đã hai ngày bị treo, Ngài không ngừng nói những lời tốt lành, đừng giết con người yêu quí của Thiên Chúa.

Nhưng Anrê không muốn được trả về cuộc sống khốn cực trần gian này. Ngài cầu nguyện:

– Lạy Chúa Kitô hãy đón nhận con, ôi thầy con yêu, con biết con ước ao được gặp thầy, trong Thày mà con được thế này. Hãy nhận lấy hồn con, lạy Chúa Giêsu Kitô.

Và những người tham dự thấy linh hồn vị tông đồ trong hào quang đã bay về với Chúa tạo thành và cứu chuộc của mình.

 

Tương truyền thánh Anrê đã bị cột vào thánh giá đã có từ thế kỷ XII và chỉ vào thế kỷ XIV  người ta mới tưởng tượng thánh giá đó hình chữ X. Dụng cụ cực hình ấy được mệnh danh là thánh giá thánh Anrê.

Đáp lời Chúa gọi (30.11.2019)

Ai đó nói:

“Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không ai là ngẫu nhiên”

Có lẽ đúng thế. Phúc âm cho thấy không hẳn Chúa Giê-su tình cờ gặp Si-mon và em ông là An-rê trong lúc đi dạo dọc bờ biển hồ Ga-li-lê. Nhưng đây là niềm tin của một niềm tin. Niềm tin của Chúa Giê-su đối với ông, và niềm tin của ông đặt trọn vào Chúa. An-rê tin Chúa Giê-su sẽ biến đổi đời mình nên mới mẻ tốt hơn, nên khi vừa nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức, các ông bỏ chài lưới đi theo Người (Mt 4, 18-20).

Cuộc gặp gỡ định mệnh này, đã giúp cho An-rê tin nhận chính Chúa Giê-su là Đấng Cứu thế mà Gio-an Tẩy giả đã từng nói về Người với ông trước đó. Nhờ niềm tin này mà An-rê đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa và ông đã làm tông đồ của Chúa trong nhóm Mười Hai (x. Ga 1, 35-42).

Qua việc kêu gọi Si-mon và An-rê theo Chúa. Có lẽ Chúa cũng đang mời gọi anh và tôi hãy theo Ngài trong cuộc lữ hành trần thế; sống đức tin của người có Chúa; giới thiệu Chúa cho mọi người qua đời sống Ki-tô hữu…

Lạy Chúa, xin cho con biết mau mắn lên đường đáp lại tiếng gọi của Chúa: Con hãy vác thập giá đời con theo ta ! Amen.

 

CÁT BIỂN

Sẵn sàng bước đi theo Chúa (30.11.2018)

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Đó là các ông: Anrê – Phêrô và Giacôbê – Gioan. Chúa nói: “Các anh hãy theo tôi”, đây là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Ơn gọi Kitô hữu được khởi đi từ tiếng gọi của Thầy Giêsu. Chính Đức Giêsu đã chọn môn đệ cho mình. Ngài mời các môn đệ hãy đi theo Ngài và còn nói thêm:  “Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới con người”. Đi theo Chúa Giêsu là cùng cộng tác vào sứ mạng cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.

Bước đi cùng Chúa, con ghi nhớ

Theo Cha suốt đời, chớ hề quên

Đời con có được ấm êm

Là do có Chúa kề bên dẫn đường

*

Chúa hướng dẫn, chỉ phương con bước

Tiến theo Ngài, nguyện ước bình an

Tình Ngài cao cả vô vàn

Yêu thương bất tận vô vàn phúc ân

Ngày nay, Chúa vẫn đến mời gọi chúng ta theo Ngài, trong lúc chúng ta đang bận rộn với những công ăn việc làm trong đời sống hằng ngày. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì chúng ta đang có. Nhưng Ngài muốn chúng ta phải từ bỏ thói ích kỷ ươn hèn, tính tự cao tự phụ, lòng ham thích dính bén với của cải vật chất trần thế… Khi từ bỏ được những điều đó, chúng ta mới có thể được chọn để bước đi theo Chúa trên con đường tiến về Thiên Quốc là nơi Ngài dành sẵn cho chúng ta.

Đi theo Chúa muôn phần hoan hỷ

Quyết một lòng bền bỉ mãi luôn

Lúc vui và cả khi buồn

Cậy trông tín thác, nhận nguồn ơn thiêng

*

Đi theo Chúa, thường xuyên khấn nguyện

Ngài chở che, hiện diện ủi an

Dù cho có gặp gian nan

Vững tâm tiến bước, đầy tràn niềm tin

Mừng lễ Thánh Anrê tông đồ là dịp để chúng ta nhìn lại ơn gọi nên thánh của chính mình. Thiên Chúa luôn thể hiện tình yêu thương của Ngài qua việc chọn gọi chúng ta gia nhập vào gia đình Hội Thánh, tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Cuộc sống xã hội hôm nay cần biết bao những “ngư phủ” nhiệt thành tài giỏi ra đi “lưới người như lưới cá”. Ước gì chúng ta  biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng đáp lời như thánh Anrê tông đồ xưa.

Đi theo Chúa nguyện xin tha thiết

Cho mọi người hiểu biết tình Cha

Vô biên, cao cả, bao la

Hy sinh tính mạng, chính là yêu thương

*

Đi theo Chúa cùng đường chung bước

Vẫn một lòng nguyện ước bình yên

Để cho cuộc sống ấm êm

Ngày mai hưởng phúc ở trên Nước Trời

Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con không bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi và sự yếu hèn của bản thân, để chúng con mạnh dạn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn nâng đỡ, ủi an chúng con và mời gọi chúng con đi theo Ngài.  Amen.

HOÀI THANH

Chúa gọi (30.11.2017)

“Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4,18-22).

Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay. Người gọi các ông ngay trên đường đi dọc theo biển hồ, khi họ đang quăng chài, vá lưới. Lời mời gọi thật giản đơn, với tương lai được đổi nghề lưới cá thành “lưới người”. Các ông đáp lại thật mau mắn và ngay tức khắc. Họ sẵn sàng bỏ lại nghề đang gắn bó, bỏ lại cha để đi theo Người.

Đức Giêsu chọn và gọi các ông là những kẻ làm nghề lưới cá. Người vẫn muốn họ dùng chính kinh nghiệm lưới cá của mình để quăng những mẻ lưới mới như Thiên Chúa muốn. Mẻ lưới tình thương, mẻ lưới cứu độ. Người gọi các ông đi theo và ở với Người, ở bên Người, cùng ăn uống ngủ nghỉ, được nghe Người giảng dạy mỗi ngày, được chứng kiến bao nhiêu phép lạ nhãn tiền. Người còn đưa các ông vào cuộc tử nạn để các ông “thấy” mọi gian nan thử thách cho đến khi Thầy sống lại. Các ông được “tắm rửa” trong Máu Con Chiên và trở nên con người mới can đảm, khác hẳn con người cũ trước kia.

Ngày hôm nay chúng con không được Chúa gọi trực tiếp như các môn đệ xưa, nhưng là gián tiếp qua trung gian người khác và trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, dù chúng con là ai hay làm nghề nghiệp gì. Khi Người gọi các môn đệ không phải để các ông tự xoay xở làm lấy, mà chính Người, “tôi sẽ làm cho các ông”. Chúng con hôm nay thường bị cám dỗ tự lo cho mình, trang bị kiến thức, xếp đặt chương trình… trước không để Chúa lo, nên nhìn vào khả năng riêng thấy sợ mà chối.

Nhưng nếu chúng con mau mắn đáp lời mời gọi, đến “ở với Người và trong Người”. Một khi có Chúa ở cùng, chúng con được hạnh phúc sung mãn, được nếm cảm Nước Trời ngay tại thế. Niềm vui hoan lạc Nước Trời tỏa ra nơi những chứng nhân, nên hấp dẫn và thu hút được nhiều người khác. Như thế Chúa cũng làm cho chúng con trở thành những kẻ “lưới người” như các môn đệ.

Lạy Chúa! Chúa đã chọn chúng con với những khả năng và hoàn cảnh riêng, như Chúa đã chọn thánh Anrê hôm nay. Xin biến đổi làm cho chúng con thành chứng nhân như những môn đệ đầu tiên, để có thêm nhiều người nhận biết, yêu mến Chúa và trung kiên theo Chúa đến cùng. Amen.

 Én Nhỏ

Hãy theo tôi (30.11.2015)

1. Ghi nhớ: Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19)

2. Suy niệm: Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho hai anh em là Phêrô và Anrê. Các ông là những ngư phủ chuyên nghiệp với nghề đánh cá là công việc chính nuôi sống bản thân cùng gia đình mình. Nhưng khi Chúa gọi các ông “Các anh  hãy theo tôi”, các ông đã từ bỏ tất cả, không hề so đo tính toán hơn thiệt, đã ra đi bỏ lại sau lưng mình nhà cửa, vợ con… để theo Ngài. Nhìn lại trong cuộc sống, xã hội hiện đại với biết bao cám dỗ của tiền bạc và lối sống xa hoa hưởng thụ đã làm cho biết bao người đánh mất bản thân mình và chạy theo tiếng gọi những thứ hào nhoáng bề ngoài đó. Và còn có bao người vì sự thỏa mãn cá nhân mà có thể  bỏ Đạo, chối bỏ Thiên Chúa cách dễ dàng, hay có những người lối sống hời hợt với tinh thần tông đồ của mình.

Có thể nói, lối sống vội vàng, gấp gáp đang dần lan rộng trong giới trẻ ngày nay, làm cho các bạn đánh mất niềm tin và không cần đi tìm sự hiện diện của Thiên Chúa đang dìu dắt, phù trợ cho mình. Sống chậm lại, suy gẫm và lắng nghe tiếng Chúa gọi từ sâu thẳm trái tim mỗi người là phương cách hữu hiệu để giúp chúng ta luôn giữ gìn đức tin và ân sủng mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Sau giờ kinh tối, hãy dành ít phút để tĩnh tâm lắng nghe tiếng Chúa đi vào trong tâm hồn ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con luôn mau mắn, biết lắng nghe và dứt khoát khi nghe tiếng Chúa gọi. Amen.

M. Liên

Dám hy sinh chính mình (30. 11. 2015)

– Ghi nhớ“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,20)

– Suy niệm: Thái độ cần có của người môn đệ Chúa là tinh thần hy sinh, từ bỏ và mau mắn bước theo Thầy. Tinh thần ấy đã hội đủ nơi thánh tông đồ Anrê mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Vừa nghe Đức Giêsu gọi, thánh Anrê và anh là Phêrô lập tức bỏ chài lưới và bỏ cả cha lại mà mau mắn bước theo Đức Giêsu.

Sứ mạng loan báo Tin mừng cho muôn dân luôn là việc cấp bách của mọi thời đại. Thái độ chần chừ, uể oải hay chùn bước trước những hy sinh, từ bỏ là không phù hợp với người loan Tin mừng. Ngày nay, Chúa và Giáo hội vẫn đang rất cần những người dám hy sinh chính mình dấn thân loan Tin mừng cứu độ cho mọi người. Noi gương thánh Anrê Tông Đồ chúng ta mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi và dám hy sinh tất cả vì Tin mừng và vì Danh Đức Giêsu, hầu mai ngày chúng ta được cùng thánh nhân hưởng hạnh phúc Nước Trời bên Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

– Sống Lời Chúa: Cộng tác làm những công việc chung cách tích cực và vui vẻ.

– Cầu nguyệnLạy Chúa, Chúa muốn cứu độ hết mọi người. Xin ban cho Giáo hội Chúa có nhiều người dám hy sinh và dấn thân cho việc loan báo Tin mừng . Xin Chúa cũng rộng ban cho Giáo hội nhiều tay thợ gặt lành nghề và thiện chí để Giáo hội Chúa được lan rộng khắp nơi hầu mưu ích ơn cứu độ cho nhiều người. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *