Liên huynh Lạc Đạo Gp.Bùi Chu mừng lễ thánh Catarina, bổn mạng liên huynh

8 giờ ngày 28.04.2016, có  khoảng 1300 người là đoàn viên huynh đoàn, ban phục vụ các cấp đã quy tụ về nhà thờ Gx.Lạc Đạo mừng lễ thánh Catarina, bổn mạng liên huynh.

8 giờ 30 quy tụ trong nhà thờ hoan ca mừng Mẹ thánh, sau đó là giờ chầu Thánh thể. 9 giờ 30 vừa rước tượng Mẹ thánh Catarina quanh nhà thờ vừa cầu nguyện.

Đúng 10 giờ thánh lễ trọng thể kính Mẹ thánh được cử hành do cha Giuse Trần Văn Chi, linh hướng LH, chủ tế.Cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Cao Huấn OP, đặc trách HĐ giáo phận, cha Hạt trưởng Đa Minh Phạm Văn Dược, cùng các cha xứ trong hạt.

Đầu thánh lễ, cha chủ tế thay mặt đoàn đồng tế chào thăm và chúc mừng anh chị em HĐ. Phần giảng lễ cha Đặc trách HĐ giáo phận dựa vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, Năm Thánh Dòng, đặc biệt là tấm gương Mẹ thánh Catarina yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội và tha nhân, cha mời gọi mọi người bước theo tấm gương Mẹ thánh, một người dòng ba ngày xưa như chúng ta hôm nay.

Cuối thánh lễ cha Quản hạt cũng ngỏ lời chúc mừng ngày lễ bổn mạng anh chị em HĐ. Sau đó anh trưởng Giuse Phạm Văn Đúc thay mặt cho 2800 đoàn viên cám ơn quý cha, quý khách hiện diện dâng lễ cầu nguyện cho liên huynh, đặc biệt cha Hạt trưởng, cha Linh hướng đã yêu thương nâng đỡ huynh đoàn bằng cả vật chất và tinh. Buổi lễ đã kết thúc trong niềm vui huynh đệ của mọi người và hứa hẹn mọi sự tốt đẹp ngày mai cho liên huynh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *