Liên Huynh Mẹ Mân Côi – Hạt Thức Hóa, Gp. Bùi Chu: Khóa học Chân lý số 19/2019

Liên Huynh Mẹ Mân Côi có 2.778 Đoàn viên. Đây là sự quan tâm ưu ái nâng đỡ của Cha Phụ trách Liên Huynh và cha quản hạt giáo hạt Thức Hóa cùng quý các cha quản nhiệm các giáo xứ tạo mọi điều cho quý anh chị sinh hoạt cầu Nguyện và làm các công tác Tông đồ trong và ngoài giáo xứ của mình.

BPV/LH xin được mở 4 cụm miền để cho đoàn viên trong Liên huynh tiện việc tham dự các buổi học tập  theo thường huấn hàng năm của Huynh đoàn. Sáng ngày 12.11.2019, tại giáo xứ Ngưỡng nhân; 13.11.2019 tại giáo xứ Sa Châu; 14.11.2019 tại giáo xứ Thức Hóa; 15.11.2019 tại giáo xứ Quất Lâm.

Tất cả các buổi học tập được Quý các cha sở khai mạc chúc mừng cho anh chị em đi học tập thường huấn theo quy định và luật sống của Huynh đoàn. Đây là một đoàn thể lòng cốt của giáo Hội Việt Nam đặc biệt là Giáo phận Bùi Chu vì anh chị em đã có lời khấn và thi hành  4 cột trụ của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam.

Được sự hướng dẫn của cha Đặc Trách HĐ GP. Giuse Nguyễn Văn Thuần OP, và cha phụ tá Đặc trách Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, OP, cùng ủy viên học tập HĐGP đã tận tình giúp đỡ huấn dụ cho quý anh chị trong Liên huynh, tinh thần chuyên cần học hỏi, giúp đỡ cho cho việc chiêm niệm thêm phong phú và sứ vụ Tông đồ hiệu quả hơn, người đoàn viên Đa Minh là người con thân yêu của giáo phận Bùi Chu.

Với mục đích tốt đẹp này các Huynh đoàn Đa Minh trong toàn giáo hạt đều tham gia các khóa học chân lý số 19 với chủ đề “Đến với các gia đình đang gặp khó khăn”. Tìm hiểu về luật sống của HĐĐMVN chương I – III. Trong các giờ học tập không kể tuổi tác chức vụ của giáo xứ, quý anh chị đều lắng nghe và tham luận sau cuối giờ học rất sôi lổivà đem lại hiệu quả cao….

Sau các buổi học tập anh trưởng Liên Huynh Phêrô Mai Văn Tĩnh đều có lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi Thánh Phụ và các thánh Dòng đã cầu cùng Chúa cho Liên huynh chúng con trong các buổi học học tập, xin Chúa chúc lành ban muôn ơn lành xác hồn trên quý Cha, quý BPV/HĐ GP, quý  Hội Đồng các giáo xứ cùng quý anh chị em trong toàn Liên Huynh.

Ước mong sau các buổi học tập mỗi thành viên ra đi và bước theo lý tưởng lý trí và ý trí và lý tưởng của cha Thánh Đa Minh. Mỗi đoàn viên Huynh đoàn sẽ là những ngọn đuốc luôn cháy sáng để đem Tin Mững cứu độ của Chúa đến với thế giới hôm nay.. ..

TT.HĐ.Nguyễn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *