Liên huynh thánh Tôma Aquinô Hạt Đông Hưng Yên, Giáo phận Thái Bình mừng lễ thánh Catarina Siena

Mừng kính thánh Catarina Siena, bổn mạng đệ nhị Liên huynh thánh Tôma Aquinô Hạt Đông Hưng Yên, Giáo phận Thái Bình.

Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2018 liên huynh thánh Tôma Aquinô (hạt Đông Hưng Yên) mừng kính Lễ thánh Ca-ta-ri-na tại giáo xứ Cao Xá, Giáo phận Thái Bình.

Thánh Lễ đồng tế do cha chánh xứ Cao Xá Phêrô Đinh Xuân Hùng chủ sự, cùng với cha Phaolô Mac-ti-nô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P đại diện cha đặc trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Thái Bình cũng là cha giảng Lễ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả đoàn viên các xứ lân cận đã quy tụ về Giáo xứ Cao Xá để hiệp dâng thánh Lễ cầu nguyện cho liên huynh.

Dịp lễ này, liên Huynh cũng hân hoan vui mừng vì có thêm 35 đoàn viên thỉnh sinh, 20 đoàn viên khấn đơn và 30 đoàn viên khấn trọn.

Sau thánh Lễ là phần trao bằng cho các ân nhân.

  Lam Thành

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *