Các bạn trẻ là những người thúc đẩy Giáo Hội tiến lên thông qua những đòi hỏi sâu sắc của họ

Cha Ondrej Chrvala, TổngThư ký Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học, người đã phân tích bảng câu hỏi cho Thượng Hội đồng Giám mục dành cho các bạn trẻ dưới 30 tuổi, liên quan thực tế của giới trẻ đến chủ đề ơn gọi, mối quan hệ với các đồng nghiệp và cộng đoàn Kitô hữu. Hơn 4.200 bạn trẻ ở Slovakia đã trả lời bản câu hỏi gồm 50 câu hỏi, theo quan điểm của Thượng hội đồng, về ơn gọi của họ, về tiêu chí lựa chọn trong cuộc sống, mối quan hệ với người khác, với tôn giáo, đức tin, Giáo hội. Ở Slovakia, các câu trả lời được thu thập và xây dựng bởi Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học. Sau đây là cuộc phỏng vấn dành cho cha Ondrej Chrvala

Hỏi.  Cái nhìn của những người trẻ trong Giáo hội ở Slovakia và ngược lại là gì?

Đáp: Những người trẻ là tương lai, hy vọng. Họ thúc giục cộng đồng theo nghĩa tích cực, họ là cuộc sống mới của Giáo Hội. Về những gì Giáo Hội có ý nghĩa đối với những người trẻ, có hai loại câu trả lời. Đối với một số bạn trẻ, Giáo hội là một loại bảo tàng, không phù hợp với thế giới hiện đại này. Sau đó, có một nhóm lớn những người có mối quan hệ với Giáo Hội vượt xa sự tham gia “bắt buộc” trong các cử hành phụng vụ. Đối với họ, Giáo Hội đại diện cho một yếu tố của niềm hy vọng trong thế giới này, một cột trụ vững chắc của các giá trị, một nơi mà họ yêu cầu cảm thấy được đón tiếp. Điều này cho thấy, đối với nhiều người trẻ, Giáo Hội là một điểm quy chiếu ổn định trong một xã hội thay đổi liên tục.

Hỏi:   Điều gì là trọng tâm của mục vụ giới trẻ ở Slovakia?

Đáp:  Trước hết, có một quá trình đào tạo liên tục. Trong thời đại này, đặc trưng bởi những thử thách mới, chúng tôi cố gắng giúp những người trẻ tìm thấy định hướng đúng đắn và duy trì nguồn gốc trongThiên Chúa. Chúng tôi có nhiều dự án loan truyền Tin Mừng được gửi đến các bạn trẻ không biết Thiên Chúa và Hội Thánh. Ở cấp quốc gia, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ sự hiệp nhất trong đa dạng. Chúng tôi tôn trọng những con đường khác nhau của đức tin, nhưng chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng tất cả dẫn đến một Thiên Chúa.

Hỏi: Theo cha, đức tin của những người Công giáo trẻ ở Slovakia có thể mô tả như thế nào?

Đáp: Nói chung, chúng tôi có thể nói rằng họ là những tín hữu “đòi hỏi” . Họ không hài lòng với câu trả lời đơn giản. Họ muốn nhiều hơn, họ cần phải đi sâu. Do đó, họ trở thành một thách thức đối với chúng tôi, cho tất cả những ai có nhiệm vụ hướng dẫn họ trên hành trình đức tin. Chúng tôi phải tuyệt đối xác thực trong hành trình này, bởi vì những người trẻ “phản chiếu trên chúng tôi” và ngay lập tức nhận ra nếu có cái gì đó sai. Bởi vì điều này, đức tin của họ có  được đâm rễ sâu và hầu như không lay động trong phần còn lại của cuộc đời họ. Những người trẻ ở Slovakia coi trọng đức tin của họ, không bị lôi kéo từ môi trường thế tục, vì vậy tôi tin rằng họ có thể trở thành men cho đất nước chúng tôi, thậm chí họ còn mạnh mẽ hơn những người đi trước. Giáo Hội phải hướng dẫn những người trẻ đến những điều mới, cao hơn mức độ của đức tin.

Hỏi:  Từ kinh nghiệm mục vụ của cha và theo kết quả của bảng câu hỏi thì những thách thức chính là gì?

Đáp: Các câu trả lời cho thấy rằng những người trẻ  thích ngôn ngữ giao tiếp phù hợp hơn với thế giới đương đại. Họ muốn tìm kiếm sự hòa hợp đạo đức tốt hơn giữa hành vi con người và các giá trị được công nhận. Điều này có thể khó khăn hơn một chút đối với Giáo hội, nơi đã bảo tồn truyền thống của đức tin trong hàng ngàn năm và không phải lúc nào cũng dễ phản ứng với những thay đổi nhanh chóng, và điều này cũng tạo ra những trở ngại cho sự hiểu biết lẫn nhau. Sau đó, có một thách thức cho Giáo Hội chứa đựng trong lời mời để được xác thực và minh bạch.

Hỏi: Cha có thể nói gì với chúng tôi về những người không tin?

Đáp: Đúng là công việc mục vụ của chúng tôi tập trung chủ yếu vào những người trẻ “của chúng tôi”. Tuy nhiên, có một số dự án thú vị nhằm vào những người trẻ bên ngoài môi trường của chúng tôi, qua đó chúng tôi cố gắng nói chuyện với những người trẻ chưa bao giờ đi cùng lĩnh vực này; chưa có ai thực sự giải thích cho họ những điều liên quan đến Thiên Chúa và đức tin.

Họ thường có nhiều định kiến, làm cho giao tiếp trở nên khó khăn. Chúng tôi cố gắng giải quyết chúng bằng cách nói về các giá trị tự nhiên bắt rễ sâu trong mỗi linh hồn con người. Nhiều người trong số họ nhanh chóng hiểu rằng trong xã hội chúng ta, nơi mọi thứ đều hướng tới thành công và mối tương quan ngay lập tức, Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài có thể hỗ trợ hoàn hảo và ổn định.

Hỏi: Hội đồng về Giới trẻ và các Trường đại học đã phát triển truyền thống các cuộc họp giới trẻ ở cấp quốc gia. Làm thế nào để cha thấy tác động của nó trên giáo dục đối với đức tin?

Đáp:  Các cuộc gặp gỡ này được đặt ra trên sự hiệp nhất trong sự đa dạng và về sự phong phú của các đặc sủng trong Giáo Hội. Một khoảnh khắc tuyệt vời khác là sự hiệp nhất của những người trẻ với các giám mục của họ: các ngài đến trong số họ, các vị nói chuyện với họ một cách tự phát; trả lời các câu hỏi về đức tin. Việc vượt qua mọi định kiến và mọi rào cản rõ ràng. Sự quan tâm của những người trẻ  trong các cuộc họp quốc gia này đã phát triển và tôi thấy họ là một trong những công cụ tốt nhất cho việc chăm sóc mục vụ.(Rei 26-4-2018)

Ngọc Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *