Liên tu sĩ TGP Hà Nội: Ra mắt Ban điều hành niên khóa 2023 – 2026

Dưới sự chủ toạ của Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, đại diện của các dòng tu, tu hội và tu đoàn đang hiện diện và hoạt động tại Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, ngày 22/7/2023 vừa qua, Liên Tu sĩ TGP đã có cuộc họp tại Trung tâm Mục vụ của TGP để nhìn lại các hoạt động trong thời gian qua, định hướng cho những năm tới và bầu chọn Ban Điều hành nhiệm kỳ mới niên khóa 2023 – 2026. Ban Điều hành mới đã chính thức ra mắt Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chiều 28/7/2023.

Với hơn 700 tu sĩ đang hiện diện và hoạt động tại TGP Hà Nội, trong suốt thời gian qua, Liên tu sĩ Hà Nội đã và đang đóng góp phần mình vào sinh hoạt chung của Giáo Hội địa phương theo căn tính của mỗi dòng và theo sự định hướng của các đấng bản quyền địa phương. Kể từ khi được quy tụ và thành lập, Liên tu sĩ Hà Nội không ngừng nỗ lực cố gắng để làm cho Tin Mừng mỗi ngày thêm lan toả trong môi trường các tu sĩ được sai tới. Các sinh hoạt chung cho Liên tu sĩ được các vị hữu trách trong các giai đoạn thiết lập nhằm làm phong phú hoá đời sống và sứ mạng của tu sĩ nhằm cập nhật những hướng dẫn của Giáo Hội, động viên và khích lệ nhau sống chứng tá với mục đích thánh hoá bản thân, vì lợi ích các linh hồn và góp phần làm vinh danh Chúa.

Theo chương trình chung, Ban điều hành Liên tu sĩ TGP Hà Nội niên khoá 2020 – 2023 khép lại; ngày 22 tháng 7 năm 2023 vừa qua, dưới sự chủ toạ của Cha Tổng Đại Diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, đại diện của các dòng tu, tu hội và tu đoàn đang hiện diện và hoạt động tại TGP Hà Nội đã có cuộc họp tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Trước hết, anh chị em Liên tu sĩ nhìn lại các quá trình hoạt động trong suốt thời gian qua, cảm ơn sự dấn thân phục vụ của các thành viên trong Ban điều hành Liên tu sĩ niên khoá 2020-2023. Kế đến, Liên tu sĩ bầu chọn Ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2023-2026. Trong đó,

Trưởng ban: Lm. Giu-se Vũ Đức Phán, MF (Dòng Thừa Sai Đức Tin)

Phó ban thứ nhất: Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuy, OP (Dòng Đa-minh)

Phó ban thứ hai: Lm. Giu-se Dương Công Định, CSsR (Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà)

Thư ký: Nt. Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Hiển, LHC (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội)

Thủ quỹ: Nt. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng, SPC (Dòng Phao-lô Hà Nội)

Ngoài ra, các vị đại diện các dòng tu đã bàn bạc và thống nhất một số chương trình sinh hoạt chung của Liên tu sĩ trong TGP Hà Nội.

Chiều 28 tháng 7 năm 2023, Ban điều hành niên khóa mới trình diện Đức Tổng Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên và lắng nghe những định hướng của ngài cho hoạt động của ban điều hành và cho sinh hoạt chung của liên tu sĩ trong thời gian tới. Ước mong rằng, liên tu sĩ nói chung và cá nhân mỗi tu sĩ sẽ trở nên muối và men ướp mặn cuộc đời, qua sự hiện diện và dấn thân tích cực vào các hoạt động mục vụ theo đoàn sủng và sứ mạng của mỗi dòng tu và theo định hướng của bản quyền Giáo Hội địa phương.

BTT Liên tu sĩ Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *