Lời Dâng 34 và 35

 

Chỉ mong …  Quê hương tự do

 

Xem slides xin click tại đây

Lời Dâng 34

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế gọi được người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế cảm thấy người ở mọi chốn, mọi nơi,
đến với người trong mọi thứ mọi điều
và dâng người tình tôi lúc nào cũng được.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì
nhờ thế không bao giờ lẩn tránh được người.

Chỉ mong ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế trói buộc được thân mình vào ý người muốn,
và nhờ thế thực hiện ý người trong suốt đời tôi
ý ấy là tình yêu người giàng buộc thân tôi.

 

Lời Dâng 35

Nơi ấy trí bất khuất, đầu ngẩng cao;
Nơi ấy hiểu biết tự do phóng dật;

Nơi ấy thế giới không bị thành trì cổ hủ, hẹp hòi
phân chia thành mảnh nhỏ;

Nơi ấy tiếng nói phát ra từ sự thật thẳm sâu;
Nơi ấy nỗ lực không ngừng vươn tìm tuyệt đối;

Nơi ấy suối lý trí trong veo lượn khúc
không lạc lối vào bãi cát ủ dột, hoang vu
của tập quán khô cằn, cứng nhắc;

Nơi ấy, Cha dẫn tâm trí con vào hành động,
vào suy tư mở rộng luôn luôn.

Trong vòm trời tự do ấy,
xin cho quê hương con bừng tỉnh, Cha ơi.