Ý nghĩa việc cầu nguyện

 

Ý nghĩa việc cầu nguyện

Xem slides xin click tại đây

Với tôi, cầu nguyện là hít thở Thiên Chúa.
Denis Huerre, Dòng Biển Đức

Lời cầu nguyện cần cho hồn ta
như mưa cần cho mặt đất.
Gioan Maria Vianney, Cha sở họ Ars

Lời cầu nguyện là chìa khóa buổi sáng
và là chốt cửa chiều hôm. – Ganhdi

Chúa nuôi sống kẻ đến với Ngài.
Không cần xứng đáng hay thông minh.
Chỉ cần đứng lên,
đến với Ngài và nói “Con đây ! Con đói !”
– Charles Singer

Nhiều người không còn thấy thi vị trong cuộc sống và việc làm,
họ thấy bất mãn và trống rỗng, đơn giản chỉ vì họ đã quên cầu nguyện.
Mẹ Têresa Calcutta

Lòng ta khắc khoải lo âu cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Thánh Augustinô

Chúa là Thiên Chúa của hiện tại. Nên khi Ngài tìm kiếm và tiếp nhận bạn,
Ngài không nhớ đến quá khứ của bạn, mà chỉ nhìn vào hiện tại.
Tôn sư Eckhart, Dòng Đa Minh,

Ta nài xin Thiên Chúa điều ta thích, Ngài ban cho ta điều ta cần.
Léon Bloy, văn sĩ Pháp

Suy tư rất tốt, cầu nguyện tốt hơn, yêu thương là tất cả.
Elisabeth Leseur

Sự khát khao đến với Thiên Chúa trong ta đã là một lời cầu nguyện.
Thánh Augustinô