Mạo danh Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước để bán thuốc

Những ngày qua, Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường ghi nhận một fanpage với tên gọi là: “Sơ Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung”. Trang này gắn định danh là “Nhà thờ công giáo – Y tế và sức khoẻ”. Trang này giả danh một tên gọi là: “Sơ Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung của Hội dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An”. Rồi trang này lại tiếp tục dựng nên một câu chuyện “Sơ Nhung” này được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tư vấn về bài thuốc chữa bệnh xương khớp. Từ việc giả danh là Sơ, là Đức cha và câu chuyện được dựng nên, họ bắt đầu lừa đảo rất nhiều người qua việc liên hệ tư vấn bán thuốc.

Sau khi trình bày với Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và liên lạc với những người có liên quan, chúng tôi khẳng định Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha hay quý sơ sẽ không bao giờ bán thuốc hay tư vấn bán thuốc. Nếu có bất cứ một trang Web hay trang mạng xã hội nào lấy tên là Đức cha, quý cha, hay quý sơ bán thuốc hay tư vấn bán thuốc thì đều là giả mạo hoàn toàn.

Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài hình ảnh và cuộc hội thoại mà họ giả danh Đức cha gọi điện thoại để tư vấn và bán thuốc cho một vài người:

Kính thưa quý vị và các bạn, đứng trước những hiểm hoạ nguy hiểm của các trang web và trang mạng xã hội mạo danh này, chúng ta hãy cảnh giác và thông báo đến mọi người để tránh đi những thiệt hại về tiền của và sức khoẻ không đáng có.

Và chúng tôi cũng khẳng định lại một lần nữa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, quý cha hay quý sơ sẽ không bao giờ bán thuốc hay tư vấn bán thuốc. Nếu có bất cứ một trang Web hay trang mạng xã hội nào lấy tên là Đức cha, quý cha, hay quý sơ bán thuốc hay tư vấn bán thuốc thì đều là giả mạo hoàn toàn.

https://giaophanphucuong.org/muoi-men-thoi-su/mao-danh-duc-cha-giuse-nguyen-tan-tuoc-de-ban-thuoc-30089.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *