Một số hình ảnh Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại một số giáo xứ trong Gp. Hải Phòng

Giáo xứ Kẻ Sặt

7G3C7503
\
7G3C7547
7G3C7597
7G3C7703

Giáo xứ Quảng Đạt
1
2
3
4

Giáo xứ Trang Quan- Đồng Giới
z3330817858246 fd9b22edfaecd81741c7f93d8e984c3a
z3330817891608 6f3b6f0aa57972688890d0c29207285c
z3330817882163 f7595e444ed331ff0dc3cc7282ab6e44
1
Giáo xứ An Quý
Một số hình ảnh Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại một số giáo xứ trong Gp. Hải Phòng
z3330385531437 893daadbe3955524ba683ed7e4f7d438
z3330386278369 320b5e1841a09b819614147e4e85cc93
z3330386791216 de2e6587c0747573252a51f974f40b27

Giáo xứ Cô Tô
278288257 397530188876263 813032636249992786 n
278214616 397529548876327 9143957006375283882 n
278296315 397532342209381 4184207630697677457 n
278292353 397532718876010 8840070787695976682 n

Giáo xứ Đông Côn
3
1
5
2

Giáo xứ Đồng Vạn
278090460 1397855113995719 1957607650695512711 n
277821048 1397855683995662 1623766540384801734 n
278084884 1397855303995700 7092501926122982796 n
277796809 1397855743995656 5016578568232648824 n

Giáo xứ Nam Am
2
1
4
3

Giáo xứ Mạo Khê
277784820 1173651590120598 975654277644936774 n
277748789 1173651823453908 5442515677097022586 n
278189156 1173651523453938 2462856009174512168 n
277740111 1173651320120625 6713295362893499331 n

 BTT Tổng hợp

https://gphaiphong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *