Mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

.

Mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 

15.09.2017

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam được thành lập ngày 18.3.1967, với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, được kính vào ngày 15 tháng 09 hàng năm.

Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam xin hiệp thông chúc mừng :

Tỉnh Dòng, các tu viện, tu xá, các giáo xứ Dòng phụ trách được luôn tiến triển.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, xin Chúa ban cho Cha Giám Tỉnh, quý cha Bề Trên, Quý cha, quý thày, được hồn an xác mạnh, và hăng say thi hành sứ vụ Đa Minh trên quê hương Việt Nam.

Đại diện HĐĐMVN
Ô Giuse Đỗ An Ninh

Hình Bề mạc Tỉnh hội 2015

Ý nghĩa danh hiệu 
Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

(Trích tập kỷ niệm ngày thành lập)

Được đứng thành Tỉnh Dòng, các tu sĩ Đa Minh Việt Nam chúng tôi đã sung sướng chọn cho Tỉnh Dòng danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”. Thực khó có thể tìm được danh hiệu khác để :

– Nhớ nguồn,
– Định hướng đi,
– Cầu xin sức mạnh.

Giáo hội Việt Nam đã được xây dựng nhờ máu các Tử Đạo. Tân tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cũng thế … Trong 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, thấp thoáng 38 vị thuộc gia đình Đa Minh …  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *