Tuyển tập Video Thánh Ca (Phần 4)

Mẹ Sầu Bi – Lm. Cao Thăng from Huynh Đoàn Đa Minh on Vimeo.

https://youtu.be/OAk_uYxzD90

https://youtu.be/69VCW2dOLt4

https://youtu.be/EC0sXS12iaw

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *