Ngày 03.09.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XXII Thường Niên

THỨ NĂM: 03.09.2015
Lc 5,1-11

1.Ghi nhớ: “ Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới ” (Lc 5, 5)

2. Suy niệm: Trước khi chấp nhận lời yêu cầu “ ra khơi thả lưới ” của Chúa Giêsu, Simon Phêrô trình bày sự bất lực của con người là vất vả suốt đêm mà không bắt được gì nhưng vì vâng lời Chúa Giêsu nên ông tiếp tục ra khơi thả lưới và nhờ lòng tin và sự vâng phục của ông đã được đền đáp thỏa đáng bằng những thuyền cá đầy. Đức tin hay đòi hỏi người ta làm những điều nghịch thường vô lý. Tin vào Chúa là làm theo lời Ngài dù có trái với suy luận của ta. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa sự hiểu biết cuả con người.

3.Sống Lời Chúa: Giữ luật Chúa và Giáo huấn Giáo hội một cách nghiêm túc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Ngài có sức mạnh vô biên mà con người không thể hiểu. Xin cho cho biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống. Amen.