Ngày 04.10.2015: Chúa Nhật XXVII Thường Niên

CHÚA NHẬT XXVII TN.: 04-10-2015
Kính trọng thể Đức mẹ Mân Côi

Mc 10, 2 – 16

1.Ghi Nhớ:“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” ( Lc10,9)

2.Suy Niệm: Hôn nhân là một giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, được Thiên Chúa thiết lập ngay từ buổi đầu tạo dựng. Chúa Giêsu hôm nay một lần nữa xác quyết luật hôn nhân là đơn hôn và vĩnh viễn, nghĩa là chỉ một vợ, một chồng và không thay đổi, không ly dị. Ai tự ý huỷ bỏ giao ước hôn nhân là vi phạm luật Chúa. Là người kitô hữu, hôn nhân là một ơn gọi, là con đường nên thánh. Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức và trân trọng những giá trị cao quý của đời sống hôn nhân, và cố gắng chăm lo tạo lập gia đình thánh thiện.

3.Sống Lời Chúa: Biết quý trọng ơn gọi hôn nhân gia đình.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin chúc phúc cho mỗi gia đình, cách riêng gia đình kitô hữu chúng con, để chúng con luôn trung thành và chung thuỷ với nhau suốt đời. Amen.