Ngày 04.12.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

THỨ SÁU: 04. 12. 2015
Mt 9,27-31

1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài chúng tôi tin”. (Mt 9,28).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù đã bày tỏ lòng tin của mình vào Đức Giêsu, dù họ không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng họ lại thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin, nên họ đã kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi thấy được và họ đã nói về Chúa Giêsu cho cả vùng. Chúng ta năng chạy đến với Ngài và xin Ngài mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Ngài.

3. Sống lời Chúa : Tin tưởng và chạy đến Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Amen