Ngày 06.10: Nước Trời ở giữa chúng ta

06/10/14 Thứ Hai tuần 27 TN

Th. Bru-nô, linh mục   

Lc 10,25-37

Nước Trời ở giữa chúng ta

“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?… Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,25.30)

Suy niệm: Ai cũng mong muốn xây dựng cho mình sự nghiệp, một sự nghiệp không chỉ tồn tại vững bền trong đời mình mà còn lưu truyền lại cho đời con đời cháu, và thậm chí một sự nghiệp tồn tại mãi mãi, như vị luật sĩ kia mong mỏi: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Niềm mong mỏi thật cao xa, nhưng giải pháp Chúa đưa ra để đạt được hạnh phúc Nước Trời thì ở ngay tầm tay của mỗi người. Hạnh phúc Nước Trời được bắt đầu qua cách sống của chúng ta với những người xung quanh, đó là yêu thương người thân cận như chính mình. Nếu chúng ta không tìm được nước ấy trong anh chị em mình, thì chúng ta chưa có gia nghiệp đời đời.

Mời Bạn: Chúa đâu có thách đố chúng ta phải ‘trèo cao, lặn sâu’, mà Ngài đặt chúng ta trong những mối tương quan ngay bên cạnh mình (huyết thống, phu phụ, huynh đệ …). Đó là những người thân cận nhất với chúng ta mà cần giang tay đón nhận và xả thân phục vụ. Lúc đó, hạnh phúc đời đời đang ở trong tầm tay của bạn, Nước Trời đã bắt đầu hình thành ngay ở đời này rồi.

Chia sẻ: Ít nhiều Bạn cũng đã từng giúp đỡ những người đang gặp những cảnh khốn khó. Bạn nhận thấy những việc đó giúp tinh thần Tin Mừng của Đức Kitô được toả sáng như thế nào?

Sống Lời Chúa: “Người thân cận” nhất của bạn hôm nay là ai? Bạn cố gắng tìm ra chia sẻ những gì tốt đẹp nhất với người ấy cách mau chóng và quảng đại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn thấy được hình ảnh của Chúa nơi anh chị em con, để con không từ chối khi có dịp giúp đỡ tha nhân. Amen.