Ngày 07.10: Kính mừng Ma-ri-a

07/10/14 Thứ Ba tuần 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi          

Lc 1,26-38

Kính mừng Ma-ri-a

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ” (Kinh Kính Mừng, x. Lc 1,28.42).

Suy niệm: Kinh Kính Mừng là kinh đẹp nhất chỉ sau kinh Lạy Cha, kinh do chính Đức Giê-su dạy, bởi vì kinh Kính Mừng có nguồn gốc từ chính Lời Chúa trong Phúc Âm. “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà”: lời thiên thần Gáp-ri-en kính chào Mẹ khi truyền tin Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa (x. Lc 1,28). “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ”: lời thánh nữ I-sa-ve, tràn đầy Thánh Thần, cùng với người con đang nhảy mừng trong lòng, đáp lại lời chào của Đức Maria (x. Lc 1,42). “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…”: đó còn là lời của toàn thể Hội Thánh tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ (Công đồng Ê-phê-xô năm 431). Chuỗi Mân Côi kết dệt bằng những lời kinh kính mừng cùng với việc suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng gắn liền với công trình nhập thể cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ luôn luôn góp phần cách trực tiếp. Phải chăng đó là lý do Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi? Có lần nào Mẹ hiện ra mà không cầm tràng chuỗi Mân Côi hoặc không nhắc nhở con cái Mẹ lần chuỗi Mân Côi không nhỉ?

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi là điều Mẹ quí trọng, tại sao bạn lại không? Bạn hãy kiểm điểm lại cách lần chuỗi Mân Côi của bạn: siêng năng, sốt sắng, cùng với việc suy gẫm các mầu nhiệm?

Sống Lời Chúa: Nếu bạn chưa có thói quen hoặc đã đánh mất thói quen tốt lành là lần chuỗi Mân Côi, thì hôm nay là dịp rất thuận tiện để bạn bắt đầu hoặc bắt đầu lại thói quen ấy.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.