Ngày 07.09.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

THỨ HAI: 07.09.2015
Lc 6,6-11

1. Ghi nhớ: “ Ngày Sabat được phép làm điều lành hay điều dữ , cứu mạng người hay hủy diệt? ” (Lc 6,9)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai thái độ trước lề luật Chúa là giữ ngày Sabat. Với người biệt phái, họ giới hạn việc tôn kính Thiên Chúa chỉ là hình thức bên ngoài qua cách thức giữ lề luật. Nghĩa là chu toàn lề luật theo mặt chữ. Chúa Giêsu không phản đối hay phủ nhận cách làm này nhưng Ngài bổ sung để việc chu toàn lề luật thêm hoàn hảo. Ngài đã cụ thể hóa việc giữ ngày Sabat bằng những công việc bác aí. Đây mới là cách thánh hóa ngày của Chúa cách đích thực. Để cho một người phải đau khổ vì muốn Thiên Chúa được tôn vinh đối với Chúa Giêsu là một chuyện hão huyền.

3. Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật bằng cách yêu mến và phục vụ tha nhân.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết tin yêu Chúa để con có thể làm mọi điều Chúa muốn và thực hành mọi việc Chúa truyền. Amen.