Ngày 07.11: Lễ Kính Các Thánh Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Ngày 7 tháng 11
CÁC THÁNH DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO
Lễ kính

Hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh chị em diễm phúc trong Gia đình Ða Minh, đã ra đi trước chúng ta, để lại gương sáng trong nếp sống, tình thân ái, sự hiệp thông, và sự phù trợ bằng lời chuyển cầu. Chúng ta hăng say noi gương các vị để được vững vàng trong ơn gọi theo chân Chúa Ki-tô (Xc. HP số 67, III).

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: Hội Thánh có ba trạng thái cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi… Có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế, có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, và có những người được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi trong ánh sáng chan hòa.[1]

Ngày 07/11, ngày toàn thể gia đình dòng Đa Minh mừng kính các anh chị em trong Dòng đã ra đi trước chúng ta. Các anh chị em này đang được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi trong ánh sáng chan hòa. Chân phước Giáo Hoàng Biển Đức XI thành viên của dòng Giảng Thuyết đã nói: “Đây là những vị đã về quê trời, những vị đã được long trọng ghi danh vào sổ chư thánh, được dự yến tiệc thiên cung và chắc chắn chiếm hữu quê hương vĩnh cửu. Với những tiền nhân hiển hách như thế, anh em đừng thoái hóa, nhưng phải là những người con đích thực, những người trung thành noi gương và luôn luôn dõi theo đường lối chắc chắn của các ngài. Các ngài đã để lại cho anh em những gương mẫu sáng ngời về đời sống đạo hạnh và chính trực”[2].

Đây là niềm vui và là niềm hy vọng vô biên của chúng ta. Chúng ta vui vì biết rằng, giữa cõi đời bể dâu này, các anh chị em ấy đã đi trước chúng ta trên con đường chúng ta đang đi. Có thể cùng một cách thức như chúng ta, có thể gian lao khốn khó hơn chúng ta… nhưng các vị đã chiến thắng mà nên gương cho chúng ta. Chúng ta hy vọng vì chúng ta hiểu rằng: Được gắn bó mật thiết hơn với Ðức Ki-tô, các thánh trên trời góp phần làm cho Hội Thánh thêm thánh thiện… Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha, bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giê-su Ki-tô… Do đó, trong tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn.[3]

Tất cả những lý do này khiến chúng ta có đủ sức mạnh để nên thánh. Nếu các lý do ấy vẫn còn làm cho chúng ta do dự, thì đây chúng ta hãy chiêm ngưỡng từng vị thánh để thấy từng con đường cụ thể cho từng người chúng ta. Trong linh đạo giảng thuyết, mỗi vị đã hóa giải linh đạo ấy bằng cách thế riêng của mình. Và cái đích cuối cùng các ngài đạt được đó là nên thánh và được hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta hãy xem: Thánh An-bê-tô Cả đã giảng thuyết bằng con đường khoa học, ngài đã nối kết khoa học tự nhiên và chân lý siêu nhiên tài tình đến mức nào. Thánh Tô-ma A-qui-nô đã giảng thuyết trong ân sủng chiêm niệm cao sâu của thần học dưới chân Thánh Giá. Thánh Gia Thịnh đã giảng thuyết không biết mệt mỏi trong hành trình phương Bắc ở thế kỷ XIII. Thánh Phê-rô Vê-rô-na đã giảng thuyết bằng máu đào, máu được viết trên cát để tuyên xưng đức tin. Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ô đã giảng thuyết đem Tin Mừng cho người dân Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức, Anh, Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Thánh An-giê-lô đã giảng thuyết bằng ngòi bút họa sĩ đại tài. Thánh Dơ-di-la-va đã giảng thuyết bằng đời sống hôn nhân thủy chung trong gia đình. Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na đã giảng thuyết bằng đối thoại cương quyết nhưng ôn hòa. Thánh Mác-ti-nô đã giảng thuyết bằng bác ái yêu thương. Các anh hùng tử đạo trong suốt 800 năm qua đã giảng thuyết bằng máu đào và bằng đức tin anh dũng. Các đan sĩ, các trinh nữ đã giảng thuyết bằng đời sống hy sinh nhiệm nhặt. Các thành viên của huynh đoàn giáo dân đã giảng thuyết bằng đời sống chứng tá giữa đời, bằng con đường đơn sơ trong từng vai trò giản dị…

Quả thật, các thánh đã nên gương cho chúng ta để chúng ta thấy rằng, sống thánh là công việc trong tầm tay và trong khả năng của chúng ta.

Lạy Chúa, cuộc đời các thánh là cuộc đời tìm kiếm Chúa và các ngài đã gặp. Các ngài đã gặp Chúa qua những con đường rất riêng. Xin cho con tìm kiếm Chúa trong những người con gặp gỡ mỗi ngày. Xin cho con thấy Chúa không chỉ trong Nhà Tạm mà còn thấy Chúa trong tâm hồn thanh sạch của con. Xin cho con nên thánh bằng những lời con nói, bằng những việc con làm, bằng cuộc sống thường ngày của con. Lạy Chúa Giê-su yêu mến, con muốn thưa với Chúa rằng, con khát khao nên thánh, xin Chúa giúp sức cho con. Amen

[1] LG 49-59; GLHT 954-957.

[2] Trích thư gửi Anh Em Dòng Thuyết Giáo tham dự Tổng hội tại Tu-lu-dơ, 10/3/1304.

[3] LG 49.

Bài đọc : Hc 44,1-15 ; 2Cr 6,4-10; Tin Mừng : Mc 10, 28-30

Lời nguyện : Lạy Chúa là gương mẫu mọi sự toàn thiện, Chúa ban cho Giáo hội đủ mọi thánh ân nhằm xây dựng nhiệm thể Chúa Ki-tô. Xin cho chúng con ngày nay được theo bước các thánh trong gia đình Ða Minh để mai sau được hưởng vinh quang cùng các vị ấy. Chúng con cầu xin