THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 11

Ngày 26.11: Thánh linh mục Tôma Đinh Viết DỤ OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 26.11: Thánh linh mục Tôma Đinh Viết DỤ OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Tài sản duy nhất, vũ khí duy nhất, cũng là hành lý duy nhất của ngài là một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Suốt đời cha Tôma Dụ đã đọc, đã sống và truyền bá kinh Mân Côi , giờ đây cha tiếp tục phó thác bản thân cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Đọc thêm