Ngày 08.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật X Thường Niên

THỨ HAI. 08.06.2015
Mt 5,1-12

 

1. Ghi nhớ: “Tám mối phúc thật” (Mt 5, 1-12).

2. Suy niệm: Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Bảng Hiến Chương Nước Trời hoặc Bài Giảng Trên Núi. Tòan bài Tin Mừng nói lên tinh thần của người công dân Nước Trời. Và có sự liên hệ giữa Cựu Ước là Môi-sen cũng lên núi để nhận lãnh luật Giáo Ước. Còn Đức Giêsu lên núi để công bố luật mới của Người, hình ảnh “núi” đã gợi lên việc lập giáo ước, mặc khải của Thiên Chúa, ban bố lề luật.

Hình ảnh thứ hai là các môn đệ, chúng ta, thấy các Ngài đứng gần bên, đã thể hiện một cử chỉ sẵn sàng đón nhận những đòi hỏi mà người Công dân Nước Trời phải thực hiện. Thiết nghĩ để được là người công dân Nước Trời mỗi người chúng ta hãy tuân hành áp dụng những điều kiện bảng Hiến Chương đưa ra.

3. Sống lời Chúa: Sống Tám Mối Phúc mỗi ngày

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin đổ muôn vàn hồng ân để con có thể thi hành Tám Mối Phúc và làm tròn các bổn phận mà người công dân Nước Trời cần có . Amen