Ngày 10.06: Phản chiếu ánh sáng

10/06/14 Thứ Ba  tuần 10 TN

Mt 5,13-16

Phản chiếu ánh sáng

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14)

Suy niệm: Chuyện kể rằng sau một thời gian học hỏi tu luyện, người môn đệ hỏi sư phụ: “Thưa Thầy, đâu là sự khác nhau giữa kiến thức và giác ngộ?” Thầy trả lời: “Khi con có kiến thức, con dùng một bó đuốc để soi đường. Còn khi con giác ngộ, chính con sẽ trở thành bó đuốc.” Trở thành đuốc sáng cho trần gian, quả không phải là chuyện dễ! Vì chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng (1Ga 1,5) và chỉ có Đức Giê-su mới dám nhận mình là ánh sáng: “Tôi là ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Thế mà hôm nay, Chúa đã đặt các môn đệ Ngài là ánh sáng: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đúng vậy. Nhưng chúng ta chỉ là ánh sáng khi chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa, nghĩa là chúng ta để cho ánh sáng của Người xuyên qua và toả sáng trong cuộc đời chúng ta, để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời (c.16).

Mời Bạn: Truyền giáo chính là bản chất của người Ki-tô hữu, như muối không thể không mặn, ánh sáng không thể không chiếu sáng. Bạn đã ý thức và thực hành sứ mệnh quan trọng ấy như thế nào rồi?

Chia sẻ: Nhiều Ki-tô hữu bị biến chất khi dấn thân vào đời. Có cách nào hoà mình mà không đánh mất chính mình?

Sống Lời Chúa: Là ánh sáng, xin bạn toả sáng bằng: – sống bác ái (thăm viếng người già yếu bệnh tật, giúp đỡ người nghèo…); – nói Lời Chúa, nhất là cho các bạn chưa biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những soi sáng của Chúa suốt cả cuộc đời.