Ngày 10 tháng 4 Chân phước AN-TÔ-NI-Ô NI-RO Linh mục, tử đạo (1423-1460)

Ngày 10 tháng 4
Chân phước AN-TÔ-NI-Ô NI-RO
Linh mục, tử đạo (1423-1460)

Tiểu sử
Cậu An-tô-ni-ô sinh tại Pơ-rút-li, thuộc giáo phận Tu-ri-nô nước Ý, vào khoảng năm 1423. Ðến tuổi trưởng thành, cậu xin gia nhập dòng Anh em Thuyết giáo. Cậu được thánh An-tô-ni-nô nhận vào tu viện thánh Mác-cô ở Phi-ren-xê và được lãnh tu phục quãng giữa thế kỷ XV. Trong suốt giai đoạn đào tạo, thánh An-tô-ni-nô đã tận tình hướng dẫn thầy thích nghi với đời sống kỷ luật tu trì và chuyên cần rèn luyện đời sống tâm linh.

Cha là một người can đảm và hoạt bát phi thường, điều gì cũng muốn thấy, điều gì cũng muốn kinh nghiệm. Một lần kia trên đường biển từ Xi-xi-li-a đến Nê-a-pô-li, cha bị quân cướp biển bắt sau khi đã can đảm chiến đấu ; rồi cha bị dẫn về Tu-ni-xi-ê năm 1458. Ở đây, phần bị ngược đãi, phần bị cám dỗ về những mơn trớn giác quan, cha nản lòng đã chối đạo và lại còn lập gia đình nữa !

Tuy nhiên, ơn Chúa vẫn thương dõi theo cha và thôi thúc cha quay gót trở về. Ðó là khi cha được tin đức giám mục An-tô-ni-nô đã qua đời cách thánh thiện. Cha mặc lại bộ áo dòng xưa, trong nước mắt và chay tịnh ; cha tỏ lòng sám hối, xin xưng tội và rước lễ. Sau đó, cha đến gặp nhà vua và tỏ ý sẵn sàng chịu tử đạo. Trước mặt vua quan và dân chúng, cha tự thú tội bội giáo của mình, tuyên bố chỉ có đạo Chúa Ki-tô là chính đạo mà mình đã trót phản bội rồi hăng hái rao giảng về Người.

Nhà vua tức giận bỏ tù và nộp cha cho toà án xét xử. Từ đây, lời lẽ ngon ngọt đến đâu cũng chẳng dụ dỗ được cha, thậm chí đòn vọt cũng không thể làm cho cha xiêu lòng.

Sáng ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 1460, cha bị gọi ra tòa lần cuối, nhưng vẫn một lòng sắt son và trung thành với đức tin Công giáo. Tòa truyền lệnh ném đá và cha đã lãnh nhận triều thiên tử đạo. Ngày 22-2-1767, đức giáo hoàng Cơ-lê-men-tê XIII đã phong chân phước cho cha.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương gọi chân Phước An-tô-ni-ô trở lại với ánh sáng chân lý của Chúa, và đã làm cho người nên vị tử đạo anh hùng. Xin Chúa cho chúng con khi đã cảm thông những nỗi cay đắng của người, chúng con biết từ bỏ mình và mến yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *