Ngày 12.06: Theo Chúa giữ luật Chúa

12/06/14 Thứ Năm  tuần 10 TN

Mt 5,20-26

Theo Chúa giữ luật Chúa

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa.” (Mt 5,22)

Suy niệm: “Bài Giảng Trên Núi” hay cũng là kim chỉ nam cho lối sống người Ki-tô hữu đặt ra cho các tín hữu những chuẩn mực xem ra thật khắt khe so với quan niệm thông thường người đời: không đợi đến lúc có hành vi cố sát mới bị ra tòa mà chỉ mới giận ghét anh em mình, mắng họ ‘đồ ngốc’, chửi họ ‘quân phản đạo’ thì kể là có tội rồi. Bởi vì đối với Chúa Giê-su, mỗi con người cho dù họ là gì đi nữa, họ đều là con của Thiên Chúa, họ có một nhân phẩm cao quí mà người khác phải kính trọng. Chúa Giê-su là gương mẫu cho ta về sự yêu thương và tôn trọng con người, nhất là những người bé nhỏ, tội lỗi, nghèo khổ. Ngài chết để phục hồi cho con người phẩm giá làm con cái Chúa. Ngài đổ tràn Thánh Thần tình yêu vào lòng chúng ta để chúng ta yêu thương mọi người như Chúa đã yêu.

Mời Bạn: Người đời chạy theo những lối sống bất chấp giới răn của Chúa.  Họ đề cao quyền con người nhưng lại chủ trương giết hại thai nhi trong lòng mẹ. Nếu người đời coi khinh Thiên Chúa, gạt bỏ Ngài ra khỏi đời sống của họ, thì Ki-tô hữu yêu mến tôn thờ Chúa và trung thành tuân giữ giới răn Chúa, lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc cho tâm hồn mình.

Sống Lời Chúa: Tôi siêng năng đọc, suy gẫm Lời Chúa và trung thành tuân giữ Lời Ngài dù có phải đi ngược với trào lưu của thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con, Chúa đã dạy chúng con tuân giữ các giới răn của Chúa. Xin cho chúng con an tâm bước đi theo Chúa, tin tưởng rằng Chúa là ánh sáng chân lý soi đường cho chúng con.