Ngày 12.07.2015: Chúa nhật XV Thường Niên

CHÚA NHẬT XV TN: 12. 07. 2015
Mc 6, 7 – 13

1.Ghi nhớ:“Khi ấy Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ và sai từng hai người đi” (Mc 6,7).

2.Suy niệm: Chúa sai từng hai người đi là để cộng tác và giúp đỡ nhau, biểu lộ tinh thần liên đới và hiệp nhất của người tông đồ. Đồng thời, sự hiệp nhất cũng để làm chứng tích sống động về điều họ rao giảng, là cộng đoàn huynh đệ yêu thương. Người ta cứ thấy dấu yêu thương mà biết họ là môn đệ của Chúa Kitô. Chúa dặn dò các ông khi đi truyền giáo “đừng mang gì” nghĩa là từ bỏ mọi dính bén, để hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng. Lời nầy cũng nhắn nhủ chúng ta hôm nay cũng phải biết từ bỏ những gì cản trở cho việc tông đồ truyền giáo của mình.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện, hy sinh, thăm viếng bệnh nhân là những phương thế truyền giáo trong tầm tay mỗi người tín hữu.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng những hy sinh âm thầm từng ngày cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Amen.