Ngày 12 tháng 11: Thánh Gioan thành Avila (1499 – 1569)

Ngày 12 tháng 11:

Thánh Gioan thành Avila

(1499 – 1569)

Thánh Gioan Avila (1499/1500-1569) được tôn phong là Tiến Sĩ Giáo Hội bởi ĐTC Biển Đức XVI vào chủ nhật 7-10-2012, ngày khai mạc của Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ thứ 13 về Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin (từ ngày 7 đến 28-10-2012). Ngoài Ngài được tuyên phong Tiến sĩ Giáo Hội lần này, còn có Thánh nữ Hildegarde thành Bingen (1098-1179).

Là người Tây Ban Nha, Thánh Gioan Avila là một trong các vị thánh bảo trợ của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 ở Madrid. Các tác phẩm chính của Ngài là “Audi Filii” (Con hãy nghe) và “Lettres Spirituelles” (Thư thiêng liêng).

Trang web của Đại hội Giới trẻ Thế giới nói rằng Ngài củ hành Thánh Lễ với lòng sùng mến lớn lao, và Ngài có khiếu giảng thuyết, khuyến khích việc rước lễ thường xuyên, cố gắng cải tổ Nhà nước thế tục và hàng giáo sĩ. Ngài nổi tiếng với các việc tông đồ và xã hội của mình, lời khuyên tinh thần, bác ái, khôn khéo và thận trọng.

Ngài cũng là vị thánh bổn mạng của hàng giáo sĩ giáo phận của Tây Ban Nha. Trong số các môn đệ của Ngài, có Thánh Gioan Thiên Chúa (1495-1550), Thánh Phanxicô Borgia, Dòng Tên (SJ) (1510-1572), Thánh nữ Têrêxa thành Avila, Dòng Kín Cát Minh (OCD) (1515-1582) và Chân phước Louis thành Granada, Dòng Đa Minh (OP) (1505-1588), người đã viết một cuốn tiểu sử của thánh Gioan thành Avila.

Thánh Gioan sinh vào năm 1499 hoặc 1500 gần Tolède, trong một gia đình Do Thái đã theo đạo Công giáo. Sau khi học hành Văn chương xuất sắc tại Salamanque, Ngài tiếp tục học đại học ở Alcala, nơi Ngài đã tỏ ra xuất sắc về triết học, và cũng ở nơi này, Ngài bắt đầu học thần học và tốt nghiệp ở Granada năm 1537, theo thông tin của Hội đồng Giám Mục Pháp nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid.

Ngài được truyền chức linh mục năm 1525, sau khi cha mẹ Ngài từ trần. Ngài đưa tài năng hùng biện của mình vào phục vụ Tin Mừng, ở Tolède, trong khi vẫn sống cuộc sống đơn nghèo và thánh thiện.

Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh: “Ngài lưu ý sự cần thiết phải tự biết mình để có thể biết Chúa. Thánh Gioan thành Avila là một bậc thầy linh đạo, mặc dầu sự cứng rắn trong giảng dạy và sự sáng suốt đến cùng của thần học của Ngài đã khiến Ngài phải chịu cơn thịnh nộ của Toà Thẩm tra của Giáo Hội và đã bị cầm tù”.

Tại Salamanque, Ngài trở nên gần gũi với Dòng Tên. Chính Ngài đã hướng dẫn một số tu sĩ Dòng Tên, học hành với họ, và đã giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Nhận thấy sự gần gũi của Ngài, Thánh Y Nhã thành Loyola mong muốn Ngài gia nhập Dòng Tên. Một phần lớn sự phát triển của Dòng Tên ở Tây Ban Nha được gán cho công lao của Ngài.

ĐTC Biển Đức XVI đã nói về ảnh hưởng của thánh Gioan thành Avila đối với thánh nữ Têrêxa thành Avila, trong bài giáo lý của ĐTC ngày 2-2-2010. Ngài nhắc đến “vị thầy của các nhà linh đạo” khi nói: “Trong số các tác phẩm lớn của thánh nữ, trước hết cần nhắc đến tự truyện của Ngài, với nhan đề “Sách sự sống” mà thánh nữ gọi là “Sách lòng Thương xót Chúa”. Được viết tại Đan viện Cát Minh ở Avila năm 1565, sách kể về quãng đời tiểu sử và thiêng liêng của thánh nữ, được viết, như thánh nữ đã khẳng định, để đặt linh hồn thánh nữ dưới sự phân định của “Vị thầy của các nhà linh đạo”, là thánh Gioan thành Avila”.

ĐTC nói thêm: “Mục đích là để làm nổi bật sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa xót thương trong cuộc sống của thánh nữ: đó là lý do tại sao tác phẩm thường nhắc lại cuộc đối thoại cầu nguyện với Chúa. Đó là một việc đọc sách hấp dẫn, bởi vì thánh nữ không những kể chuyện, nhưng còn cho thấy Ngài sống lại cảm nghiệm sâu lắng của mối tương quan của Ngài với Chúa. ‘

Tính thêm thánh nữ Hildegarde thành Bingen và thánh Gioan thành Avila, danh sách các Tiến sĩ Giáo Hội gồm có 35 vị, trong đó có bốn thánh nữ. Quả vậy, thánh Hildegarde thành Bingen sẽ là thánh nữ thứ tư được tôn phong là Tiến sĩ Giáo Hội (xem Zenit ngày 27-5-2012), sau Thánh nữ Catarina thành Siena và Thánh nữ Têrêxa thành Avila (được ĐTC Phaolô VI tuyên phong năm 1970) và Thánh nữ Têrêxa thành Lisieux (được ĐTC Gioan Phaolô II tôn phong năm 1997).

(Nguyễn Trọng Đa, Vietcatholic 27-9-2012/ ZENIT.org 26-9-2012)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *